Meer vals geld in Nederland

Het aantal valse eurobiljetten dat het afgelopen halfjaar in Nederland is onderschept, is gestegen met ruim 30 procent ten opzichte van de laatste zes maanden van 2008. In de eerste helft van dit jaar zijn 32.028 valse biljetten onderschept, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) maandag bekend.

In totaal werden in de eerste zes maanden van dit jaar 413.000 valse eurobiljetten aangetroffen, aldus de Europese Centrale Bank (ECB) maandag. Dat is ongeveer 17 procent meer dan in de tweede helft van vorig jaar. Volgens de ECB blijft daarmee het aantal vervalsingen laag vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop. Er zijn ongeveer 12,5 miljard eurobankbiljetten in circulatie.

Ook voor Nederland gaat het procentueel om lage cijfers. Het precieze aantal echte eurobiljetten in omloop in Nederland is niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om 300 tot 400 miljoen biljetten.

Valsemunters

DNB kan de forse toename van het aantal valse biljetten niet precies verklaren. ,,Waarschijnlijk is een bende valsemunters nu actiever op de Nederlandse markt'', aldus een woordvoerder van DNB.,,DNB is ook geen opsporingsorganisatie. Wij registreren. We hebben wel nauw contact met politie en justitie.''

Opvallend is verder dat in Nederland vooral van het biljet van 50 euro vervalsingen werden aangetroffen. Dat is 82 procent van de onderschepte vervalsingen. In heel Europa worden daarentegen van het 20 eurobiljet de meeste vervalsingen gevonden, bijna 50 procent. Voor het 50 eurobiljet gaat het in Europa om 34 procent van de onderschepte vervalsingen.

,,In Nederland gebruiken we veel biljetten van 50 euro'', aldus de DNB-woordvoerder. ,,De biljetten van 50 euro komen ook meestal uit de geldautomaten. Deze zijn overigens vooraf gecontroleerd op echtheid.''

Valse 500 eurobiljetten zijn heel weinig onderschept de afgelopen zes maanden. Ook valse 5 eurobiljetten worden vrijwel nooit onderschept. In Europa gaat het om 1 procent van de onderschepte vervalsingen.

Omgaan met vals geld

Hoe herkent u vals geld, en hoe gaat u ermee om? De Nederlandsche Bank laat weten dat u moet letten op het watermerk, de veiligheidsdraad, het streephologram en de glanzende band.

'Het is een misdrijf een bankbiljet door te geven waarvan u weet of vermoedt dat het vals is', aldus de gids. Wie een vals biljet in handen krijgt, wordt dan ook gevraagd om dit naar De Nederlandsche Bank op te sturen.

Opmerkelijk is dat de gids vooral gericht is op ondernemers. Onder de kop 'Wat u moet doen als u een verdacht bankbiljet in handen krijgt', staan punten als

- ga niet met de klant in discussie

- vraag uw leidinggevende of de beveiligingsbeambte om met de klant te spreken

- probeer het uiterlijk van de klant te onthouden

- probeer de klant in de winkel te houden

- waarschuw de politie

Er staan echter ook tips voor als de winkelier denkt dat de klant wél te vertrouwen is, zoals

- de klant aanraden het biljet naar de politie te brengen als blijkt dat hij/zij nog weet waar het biljet vandaan komt

- de klant aanraden het biljet bij de eigen bank in te leveren of het naar De Nederlandse Bank te sturen

Maar wat moet de consument doen wanneer hij of zij een vals biljet in handen krijgt? 'Zelf controleren op de echtheidskenmerken', aldus woordvoerder Herman Schiholt van DNB. 'Als het vals blijkt, kunt u aangeven dat u het biljet niet accepteert en om een echt biljet vragen.' Het is dan te hopen dat de winkelier te goeder trouw is en het biljet naar De Nederlandsche Bank stuurt.

Helaas is het zo dat iemand die een vals biljet naar DNB stuurt, zijn geld niet terugkrijgt. 'Het zou natuurlijk heel sympathiek zijn als we dat zouden doen, maar u kunt zich wel voorstellen waar dat toe zou leiden. Dan komt men hier met koffertjes vol bankbiljetten langs.'

Moet DNB consumenten hier niet goed over voorlichten, net zoals bij winkeliers gebeurt? 'Laten we daar eens over nadenken', aldus Schipholt.

Goed zelf opletten wanneer u geld aanneemt blijft dus het devies.

Circulatie

DNB en de commerciële banken halen op hun beurt zelf ook vals geld uit de roulatie. Door de natuurlijke circulatie van het geld stromen er zo'n 2 miljard biljetten  jaarlijks gemiddeld 2 á 3 keer door hun systeem. De valse worden hier automatisch uitgefilterd. Dat is dan een kostenpost voor de desbetreffende bank.

DNB's Snelgids eurobankbiljetten (klik om als pdf te downloaden)

Discussieer op het forum over dit onderwerp

Meer over:

Ook interessant