Meer veroordelingen voor verkeershufters

Meer veroordelingen voor verkeershufters

Verkeershufters werden vorig jaar fors vaker veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag of het veroorzaken van een verkeersongeval dan het jaar ervoor. Dat meldt BNR op basis van bij de Raad voor de Rechtspraak opgevraagde cijfers.

In 2019 werden ongeveer tweeduizend mensen veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag of het veroorzaken van een verkeersongeval. Het jaar daarvoor waren dat er nog ruim 1700.

Verkeersrechtadvocaat Bert Kabel denkt dat rechters eerder overgaan tot een veroordeling als gevolg van het maatschappelijk debat over rijgedrag. Dat het totaal aantal verkeersovertredingen daalt, terwijl het aantal veroordelingen toeneemt, komt volgens Kabel mogelijk doordat een grote groep netter is gaan rijden en de resterende verkeershufters beter in het vizier komen.

Bron: ANP MediaWatch / BNR

Ook interessant