Meer vragen en klachten over dwang in de zorg

Meer vragen en klachten over dwang in de zorg

Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) stellen meer vragen en dienen vaker klachten in over het gebruik van dwang bij hun behandeling. Sinds 2012 is daar een stijgende lijn in te zien.

Opvallend, omdat er binnen de ggz juist is afgesproken dat dwang en drang moet worden teruggedrongen, aldus de stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersonen) in haar jaarrapport over 2015.

Dwangmedicatie

De vragen en klachten hebben het meest betrekking op dwangmedicatie waarbij patiënten tegen hun zin medicijnen toegediend krijgen. Vorig jaar zijn daarover 1040 vragen en klachten bij de PVP gekomen. Dat is ruim meer dan in 2014 toen dat 847 keer gebeurde. Naast het geven van dwangmedicatie als behandeling wordt er ook gedwongen medicatie toegediend in noodsituaties. In 2015 is daar in totaal 135 keer over geklaagd. Een jaar eerder was dat 95 keer, aldus de stichting zondag.

Klachten over gedwongen insluiting

Het aantal vragen en klachten over 'gedwongen insluiting' in separeercel, afzonderingsruimte of eigen kamer nam eveneens toe. Er kwamen ook vragen en klachten over andere vrijheidsbeperkende maat­regelen zoals post die werd gecontroleerd, het niet mogen telefoneren of geen bezoek mogen ontvangen. Ook het dreigen met een dwangtoepassing is regelmatig het onderwerp van een vraag of klacht.

Bron: ANP

Ook interessant