toggle menu

Meeste werknemers houden meer over

Meeste werknemers houden meer over

De meeste Nederlandse werknemers houden dit jaar onder de streep van hun loonstrook meer geld over. Dat stelde loonstrookverwerker ADP vrijdag op basis van eigen berekeningen.

Vooral mensen met een laag of middeninkomen gaan erop vooruit. De loonstijging is het grootst bij lonen tot 1750 euro per maand. Zo houden mensen met een minimumloon netto 55 euro meer over, dankzij een verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf en een hogere heffingskorting.

Hogere inkomens leveren wat in, tot maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6500 euro. Gepensioneerden gaan er netto wat op vooruit, dankzij een lagere premie voor de zorgverzekeringswet en de verlaging van de eerste belastingschijf.

Tussen verschillende sectoren lopen de nettoveranderingen op de loonstrook wel sterk uiteen, door stijgingen en dalingen van pensioenpremies. Vooral in de sector metaal en techniek gaan de pensioenpremies flink omlaag. Medewerkers met een modaal inkomen gaan circa 49 euro per maand minder betalen, bij twee keer modaal loopt het verschil op tot 148 euro. Hoge inkomens in deze sector gaan er in totaal daarom zo'n 75 euro per maand op vooruit.

De werkgeverslasten nemen dit jaar toe. Het totaal aan werkgeverspremies loopt op van 18,3 naar 19,2 procent. Vooral bouwvakkers en metaalarbeiders worden flink duurder, ambtenaren worden juist goedkoper.

'Deurmatmoment'

ADP waarschuwde vrijdag voor het 'deurmatmoment'. Daarmee bedoelt de loonstrookverwerker het moment van de belastingaangifte over het afgelopen jaar. Daaruit kan blijken dat een werknemer geld moet terugbetalen omdat er in eerste instantie een te hoge arbeidskorting is toegekend.

Die korting is in ruimere mate inkomensafhankelijk gemaakt. Dit wordt maandelijks al in de loonbelasting verrekend, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met eenmalige uitkeringen als vakantiegeld of een bonus. Door die eenmalige toeslagen kan het bedrag aan arbeidskorting waarop een werknemer recht heeft, afnemen.

De arbeidskorting neemt af voor personen die in 2013 een salaris kregen van minimaal 40.248 euro. Het verschil kan oplopen tot maximaal 1173 euro per jaar, bij een inkomen van meer dan 65.000 euro per jaar. Het verschil over 2014 kan oplopen tot 1730 euro.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant