'Mensen hebben recht op inschrijving bij het bevolkingsregister'

'Mensen hebben recht op inschrijving bij het bevolkingsregister'

De nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft dinsdag aandacht gevraagd voor problemen rond de Basisregistratie Personen. Volgens Van Zutphen weigeren gemeenten soms mensen in te schrijven. In die gevallen kunnen mensen geen aanspraak maken op voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering.

Van Zutphen waarschuwt dat mensen in een vicieuze cirkel terecht kunnen komen als ze nergens worden ingeschreven. Gemeenten moeten volgens hem dan ook maatwerk bieden, zodat iedere burger zich kan inschrijven. Hij wijst erop dat de huidige vorm van de BRP, die gekoppeld is aan een adres, wellicht toe is aan vervanging. Ook kan volgens hem worden gekeken naar een minder strikte koppeling tussen het BRP en voorzieningen.

Honderden klachten

Het is bij de nationale ombudsman niet duidelijk hoeveel personen zich niet kunnen inschrijven. Wel zijn er enkele honderden klachten binnengekomen die betrekking hebben op problemen hebben met een inschrijving in het BRP. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dakloos zijn geraakt of een wereldreis maken en dus lange tijd niet in Nederland verblijven.

Bron: ANP

Ook interessant