Merendeel pensioenen staat uit bij fonds met slechte financiële positie

Merendeel pensioenen staat uit bij fonds met slechte financiële positie

Meer dan de helft van de Nederlandse pensioenen staat uit bij één van de 44 pensioenfondsen waarvan de financiële positie momenteel niet aan het wettelijk vereiste minimum voldoet. Volgens nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) gaat het om de pensioenen van zo'n 1,9 miljoen gepensioneerden en van miljoenen andere deelnemers die nog niet met pensioen zijn.

Dit betekent dat er voor veel Nederlanders een verlaging van de pensioenen dreigt. De grote pensioenfondsen waarschuwden hier zelf onlangs ook al voor. Volgens toezichthouder DNB is de financiële positie van de fondsen in het eerste kwartaal van dit jaar weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend.

Het totale vermogen van de fondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen, met meer dan 100 miljard euro. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, met tientallen miljarden euro's toenamen.

Voor diverse fondsen begint de tijd te dringen. Bijvoorbeeld de metaalfondsen PME en PMT moeten hun zogeheten dekkingsgraad eind dit jaar al op niveau hebben. Lukt dat niet dan zullen ze moeten snijden in de pensioenen.

Bron: ANP

Ook interessant