toggle menu

Middelbare scholen omzeilen schooladvies

Middelbare scholen omzeilen schooladvies

Met ingang van dit jaar is het schooladvies van een onderwijzer in groep 8 voldoende om een kind tot een middelbare school toe te laten. Middelbare scholen willen echter meer houvast.

Dat constateren de Landelijke Ouderraad en de koepel van basisscholen PO-raad in Trouw.

De eindtoets (Cito) die in april wordt afgenomen dient niet meer als toetssteen voor het schooladvies. Middelbare scholen zoeken volgens de ouders en basisscholen, die voor 1 maart alle kinderen een schooladvies moeten hebben gegeven, nu naar alternatieven om het schooladvies te controleren.

Advies beïnvloeden

Zo kunnen de middelbare en basisscholen in een regio afspreken dat er in groep 8 intelligentietoetsen worden afgenomen. De Landelijke Ouderraad krijgt hier veel telefoontjes over. 'Ouders zijn bang dat die toetsen het advies alsnog beïnvloeden.'

Bron: ANP MediaWatch / Trouw

Ook interessant