'Middelbare scholieren hebben moeite met afstand houden'

'Middelbare scholieren hebben moeite met afstand houden'

Op veel middelbare scholen lukt het scholieren niet goed om de voorgeschreven anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. In een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft 62 procent van de ondervraagde medewerkers aan dat het afstand houden 'niet goed lukt'. Van de 2787 respondenten zegt 35 procent dat de leerlingen op hun school zich 'wel grotendeels, maar niet helemaal' aan de regel houden. Drie procent van de ondervraagde schoolmedewerkers denkt dat het helemaal goed gaat.

Personeelsleden lukt het over het algemeen wel - of in elk geval grotendeels - om afstand te houden van elkaar en de leerlingen. Van de ondervraagden is 87 procent sinds de openstelling weer fysiek op school geweest, de overige 13 procent bleef thuiswerken. Ook de meeste medewerkers die aangeven binnen een risicogroep te vallen, zijn weer naar school gegaan.

Ruim een op de drie mensen die de vragenlijst invulden behoort zelf tot een groep die hogere risico's loopt door het coronavirus óf heeft een gezinslid dat tot de risicogroep hoort. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, chronische longaandoeningen of mensen boven de zeventig jaar.

Werkdruk gestegen, verdeeldheid over kwaliteit onderwijs

Volgens de meeste medewerkers (55 procent) is de werkdruk gestegen ten opzichte van de periode waarin vanwege de schoolsluiting vooral vanuit huis werd gewerkt. Dat geldt het meest voor docenten die gelijktijdig fysiek onderwijs en onderwijs op afstand geven. Over de vraag wat de heropening van de middelbare scholen met de kwaliteit van het onderwijs heeft gedaan, zijn de leraren verdeeld. De grootste groep (44 procent) vindt de kwaliteit nu lager, 31 procent ziet geen verschil en 25 procent vindt dat de kwaliteit is verbeterd.

Het kabinetsbesluit om in de laatste weken voor de zomervakantie de schoolgebouwen weer open te stellen, kan op steun van een kleine meerderheid (55 procent) rekenen. 31 procent had liever gezien dat de scholen gesloten waren gebleven, de rest heeft geen uitgesproken mening.

Bron: ANP 

Ook interessant