Milieuclubs: Uitstootvrij reizen vanaf 2050

Milieuclubs: Uitstootvrij reizen vanaf 2050

Als Nederland de luchtvaart onderwerpt aan klimaatwetgeving, belasting gaat heffen over de milieuschade die vliegen veroorzaakt en alternatieven ontwikkelt, moet 'uitstootvrij reizen' volgens milieuorganisaties mogelijk zijn in 2050. Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland pleiten voor een 'fundamentele omslag'.

De organisaties zetten hun plannen uiteen in een eigen luchtvaartnota, die ze donderdag aanbieden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

'Luchtvaartsector nu vrijgesteld van klimaatbeleid' 

'De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van nationaal klimaatbeleid', schrijven ze. Als de luchtvaart onverminderd blijft doorgroeien, dreigt volgens de organisaties een verdubbeling van de uitstoot van stoffen als CO2, fijnstof en stikstof in 2050. 'De luchtvaart stoot dan ruim twee keer zoveel uit als alle andere sectoren bij elkaar.'

Je vliegreis compenseren: helpt dat het milieu?

Oplossingen klimaatorganisaties

Een van de oplossingen die de organisaties voor de korte termijn voorstellen, is simpelweg minder vliegbewegingen toestaan. Ook zou de overheid innovatie moeten stimuleren, zoals de ontwikkeling van duurzame alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart. Elektrische auto's, treinen en bussen moeten volgens de organisaties aantrekkelijker worden en tot slot zouden internationale treinverbindingen binnen Europa beter moeten.

Bron: ANP 

Ook interessant