Milieuorganisaties vinden uitzonderingspositie luchtvaart onhoudbaar

Milieuorganisaties vinden uitzonderingspositie luchtvaart onhoudbaar

De uitzonderingspositie die de luchtvaart heeft op het gebied van CO2-reductiedoelen is niet houdbaar. Dat is de conclusie van milieuorganisaties op basis van het advies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het rapport zou de eerdere oproep voor stevige Nederlandse klimaatafspraken voor de luchtvaartsector bevestigen.

Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Greenpeace wijzen in het bijzonder op de zinsneden in het rapport dat de groei van de luchtvaart naar verwachting niet geheel door technologische innovaties kan worden gecompenseerd. 'Dit rapport maakt klip en klaar dat het kabinet op korte termijn alleen maar kan besluiten de luchtvaart in Nederland niet te laten groeien', aldus Greenpeace. 'Niet op Lelystad en niet op Schiphol.'

Het is volgens de organisaties ook de hoogste tijd voor belasting op vliegen. 'Daarmee gaan vliegtuigpassagiers eindelijk een eerlijke prijs voor vliegen betalen en wordt de trein een serieus alternatief', zo klinkt het.

Bron: ANP

Ook interessant