Minder fysio betekent meer problemen voor ernstige COPD-patiënt

Minder fysio betekent meer problemen voor ernstige COPD-patiënt

Het Nederlands Zorginstituut heeft bepaald dat minder fysio vergoed mag worden uit kostenoverweging. Fysiotherapeuten zeggen juist dat de kosten zullen stijgen als COPD-patiënten minder fysio krijgen. Minder fysio betekent meer longaandoeningen, meer medicatie en meer ziekenhuisopnames. Maar waarom worden er dan minder behandelingen vergoed?

COPD is een ernstige longaandoening waarbij je veel last hebt van benauwdheid. Martin Keesenberg, fysiotherapeut & klinisch gezondheidswetenschapper, heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar fysiobehandeling bij patiënten met COPD met een belangrijke conclusie. 

Het onderzoek

Keesenberg vergeleek de ontwikkelingen van 281 patiënten met ernstige COPD. Hij splitste de groep op in tweeën; de ene helft kreeg één keer in de week fysiotherapie en de andere helft twee keer per week. 

Tijdens de fysiotherapie gaat het om inspanning en educatie. Keesenberg: 'De patiënt wordt tijdens beweging continue gemeten op zuurstof, hartslag en bloeddruk om te controleren of iemand wel voldoende inspanning kan leveren. Met educatie gaan we in op verschillende zaken, zoals: wat is een goede ademhalingstechniek? Hoe ga je in het dagelijks leven om met benauwdheid?' 

Meer opnames voor COPD-patiënten met minder fysio

De conclusie van het onderzoek maakt heel duidelijk dat het terugdringen van vergoeding voor fysiotherapie grote gevolgen heeft voor ernstige COPD-patiënten. 'We zien dat mensen die één keer per fysio krijgen, duidelijk meer klachten hebben dan patiënten die twee keer in de week fysio kregen', aldus Keesenberg. 

De COPD-patiënten die één keer per week fysio kregen, hebben volgens Keesenberg significant meer longaandoeningen, meer medicatie nodig en worden vaker in het ziekenhuis opgenomen. Hiermee gaan de totale zorgkosten dus flink omhoog. 

Fragment: minder vergoeding fysio voor COPD-patiënten heeft grote gevolgen
Bekijk complete uitzending

Waarom wordt de vergoeding dan teruggeschroefd? 

De vergoeding is aangepast op advies van het Nederlands Zorginstituut. Volgens hen is het niet wetenschappelijk onderzocht of fysiotherapie op de lange termijn en met een hogere frequentie helpt bij COPD-patiënten. 

Toch hebben zowel dat patiënten als de maatschappij er waarschijnlijk meer baat bij als de fysiotherapie worden vergoed. Keesenberg: 'Een ziekenhuisopname van 800 euro per dag is natuurlijk schreeuwend duur. Daar daar betalen wij uiteindelijk met zijn allen voor.' 

Het onderzoek van Keesenberg naar de gevolgen van minder vergoeding voor fysiotherapie voor ernstige COPD-patiënten loopt tot medio 2020. Naar verwachting wordt het onderzoek naar halverwege 2020 gepubliceerd.

Ook interessant