'Minder pensioenopbouw voor jongeren door lage rente'

'Minder pensioenopbouw voor jongeren door lage rente'

Jongeren bouwen ook in het nieuwe pensioenstelsel relatief minder pensioen op als gevolg van de lage rente. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet staan de jongeren van nu later voor lastige keuzes. Of ze moeten rondkomen van minder pensioen, of ze zullen bijvoorbeeld meer moeten sparen tijdens hun werkzame leven.

De onderzoekers wijzen erop dat door de lage rente het vermogen van pensioenfondsen minder snel zal groeien. De lage rente zet de rendementen van de fondsen namelijk onder druk. Als deze situatie langdurig aanhoudt, gaat dit ook bij het nieuwe pensioencontract voor problemen zorgen. Volgens de afspraken uit het pensioenakkoord blijven rendementen op financiële markten de belangrijkste bepalende factor voor de hoogte van het pensioen.

Jongeren moeten meer sparen of langer werken

Voor jonge huishoudens kan dit grote gevolgen hebben. Om een te grote val van het inkomen na pensionering te voorkomen, kunnen ze meer sparen tijdens hun werkzame leven, of meer of langer werken. De pensioenen zullen echter uiteindelijk lager uitvallen ten opzichte van de inleg, aldus het CPB. Oudere huishoudens, die al veel vermogen hebben opgebouwd, hebben naar verwachting minder last van een daling van het rendement.

NDC-regeling als aanvulling op de normale pensioenen

Voor de studie keken de onderzoekers naar verschillende mogelijkheden voor huishoudens om een te grote val van hun pensioeninkomen tegen te gaan. Daarbij opperen ze ook de mogelijkheid om met een zogeheten NDC-regeling te komen die als aanvulling kan dienen op de normale pensioenen. Daarbij zijn de pensioenen die mensen opbouwen, niet afhankelijk van de rendementen op de financiële markten, maar worden ze jaarlijks geïndexeerd met bijvoorbeeld de loongroei. Dit zou kunnen bijdragen aan stabielere pensioenen voor huidige en toekomstige generaties.

'Maar ingrijpende stelselwijzigingen zijn kostbaar en lijken op korte termijn niet verstandig', zegt het CPB ook. Er is volgens het planbureau tijd nodig voor meer onderzoek. Ook is later mogelijk meer duidelijk over de uitwerking van het nieuwe pensioencontract.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant