Minister Bruins positief tegenover onderzoek naar bacteriofagen in Nederland

Minister Bruins positief tegenover onderzoek naar bacteriofagen in Nederland

Minister Bruins van Medische Zorg staat positief tegenover onderzoek naar bacteriofagen in Nederland. Dit zegt hij naar aanleiding van het AVROTROS-programma Dokters van Morgen dat op 5 februari aandacht besteedde aan bacteriofagen. Bacteriofagentherapie - en vooral onderzoek daarnaar - is in Nederland nu nog praktisch onuitvoerbaar door wet- en regelgeving, terwijl zieken bij wie antibiotica niet (meer) werkt er baat bij zouden kunnen hebben. In de uitzending deden onderzoekers een oproep aan de minister om te helpen dergelijk onderzoek ook in Nederland mogelijk te maken.

Onderzoek in Nederland onmogelijk

Bacteriofagen zijn killervirussen die heel specifiek een bacterie kunnen aanvallen en doodmaken en een mogelijk alternatief zouden kunnen zijn voor antibiotica. In landen als Georgië en Polen zijn bacteriofagen gemeengoed en ook in België wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de therapeutische toepassing van bacteriofagen. Vooralsnog leek dit in Nederland praktisch onmogelijk.

Lees ook: Wat zijn bacteriofagen?

In de uitzending van Dokters van Morgen riep microbioloog prof. Marc Bonten de minister op om het ook in Nederland mogelijk te maken onderzoek te kunnen doen naar bacteriofagen. Bonten: 'Op dit moment onderzoeken we of het onderzoek in samenwerking met een Belgisch ziekenhuis in België kunnen uitvoeren. Wellicht mogelijk, maar verre van ideaal voor Nederlandse patiënten. Mijn oproep is om de Belgische procedure (magistrale bereiding red.) serieus te onderzoeken.'

Na de oproep in Dokters van Morgen gaf minister Bruins een reactie: 'Medisch wetenschappelijk onderzoek moet veilig gebeuren. Hiervoor gelden heldere regels. Het klopt dat dit niet altijd gemakkelijk is, maar dat is logisch omdat we patiënten willen beschermen. De inspectie heeft al contact gehad met meneer Bonten om mee te denken over hoe dit onderzoek kan worden opgezet binnen de geldende wet en regelgeving. Dat lijkt me de juiste weg en dat ondersteun ik van harte'.

Vooralsnog te weinig kennis over de behandeling van infecties met bacteriofagen

Afgelopen mei concludeerde het RIVM dat er in Nederland nog te weinig kennis is over de behandeling van infecties met bacteriofagen. Minister Bruno Bruins schreef toen:
'Ik ben het er daarom [gezien het rapport van het RIVM] mee eens dat meer onderzoek nodig is naar de toepassing van bacteriofagen bij infecties. Bacteriofagen zouden één van de mogelijke oplossingen kunnen zijn voor het probleem van antibioticaresistentie. Voor de financiering van dergelijk onderzoek zijn diverse onderzoeksfondsen beschikbaar gesteld. Zowel vanuit Nederlandse onderzoeksgelden, als Europese of andere internationale fondsen.'

Lees meer nieuws over bacteriofagen op Zorg.nu

Vooralsnog liepen onderzoekers zoals Bonten dit jaar nog steeds aan tegen de praktische onuitvoerbaarheid van het uitvoeren van dergelijk onderzoek in Nederland. Echter, gezien de laatste positieve reactie van de minister en de inspectie en het nieuwe contact tussen hen en prof. Bonten, lijkt er schot in de zaak te zitten en is wellicht op (korte) termijn ook in Nederland praktische uitvoerbaar onderzoek naar bacteriofagen mogelijk.

Ook interessant