toggle menu

'Mogelijk tientallen tonnen afgekeurd vlees in voedselketen'

'Mogelijk tientallen tonnen afgekeurd vlees in voedselketen'

Keuringsartsen van de NVWA hebben toegestaan dat zeker honderd, maar mogelijk veel meer, zeer ernstig zieke en kreupele runderen naar slachthuizen in Noord-Nederland werden vervoerd. Dat zeggen klokkenluiders binnen de voedsel- en warenautoriteit tegen RTL Nieuws. Bovendien zouden door slecht optreden van de NVWA mogelijk 'tientallen tonnen' aan afgekeurd vlees in de voedselketen zijn terechtgekomen.

De klokkenluiders houden het hoger management van de NVWA verantwoordelijk voor deze situatie. Dierenartsen zouden te weinig steun krijgen van de leiding om hard op te treden. 'Degene die heel strikt handhaaft, wordt als heel vervelend ervaren en die wordt op het matje geroepen door de teamleider. Dus je wordt niet gemotiveerd om je werk strikt uit te voeren.'

Reactie van Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Carola Schouten (Landbouw) laat weten dat er al een onafhankelijk onderzoek loopt naar het functioneren van enkele slachthuizen in Noord-Nederland en het toezicht daarop. Voor de zomer stuurt ze dat rapport naar de Kamer 'om daarna indien nodig stappen te zetten om een einde te maken aan deze terugkerende signalen'.

Het vervoeren van zieke dieren is verboden, omdat ze dan onnodig pijn lijden. Als zo'n transport door een NVWA-dierenarts op het slachthuis wordt geconstateerd, kunnen boer, veehandelaar, slachterij of andere betrokkenen worden beboet. Maar in de meeste gevallen wordt geen rapport opgemaakt en volgen dus ook geen boetes, zeggen (oud)-medewerkers van de NVWA.

RTL Nieuws meldt foto's te hebben gezien van uitgemergelde en zwakke runderen bij een slachthuis.

Reactie NVWA

De NVWA herkent zich niet in het beeld dat RTL Nieuws schetst, zegt een woordvoerster. De toezichthouder laat weten dat in 2018 bij 19 middelgrote slachthuizen 70 rapporten zijn geschreven over de aanvoer van 'niet-transportwaardige dieren'. In het jaar ervoor waren dat 69 rapporten. Sinds 2014 is volgens de NVWA het toezicht op slachthuizen geïntensiveerd, waardoor zowel hygiëne als dierenwelzijn zijn verbeterd.

De NVWA ontkent dat het afgekeurde vlees in de voedselketen terecht is gekomen. De dienst zegt dat deze kadavers getraceerd en vernietigd zijn.

Bron: ANP

Ook interessant