Mogelijk toch korten op pensioen

Mogelijk toch korten op pensioen

De grote pensioenfondsen in Nederland dreigen volgend jaar toch te moeten korten op de pensioenen, ondanks het recente pensioenakkoord. Bij metaalfondsen PME en PMT speelt dat de financiële positie afgelopen kwartaal hard is weggezakt, zo blijkt uit nieuwe gegevens. Zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP vrezen in de knel te komen door het recente advies van de commissie-Dijsselbloem.

'De verwachting bij PMT was dat een verlaging van de baan zou zijn met het bereiken van het pensioenakkoord. We lijken evenwel door de werkelijkheid te worden ingehaald', zegt PMT-voorzitter Benne van Popta in het kwartaalbericht van zijn fonds. Hij windt zich hierover op. 'Verlagen past niet bij het nieuwe pensioenakkoord.'

Graadmeter

Door het pensioenakkoord leek de druk juist wat van de ketel. Kabinet, werkgevers en vakbonden spraken af dat fondsen de pensioenen pas hoeven te verlagen als hun beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gezakt. Het betreft een graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Voorheen lag de vereiste minimumgrens nog op ruim 104 procent.

Mininumgrens

Als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten en de lage rente, gaat het de laatste tijd zo slecht dat het nog maar de vraag is of de fondsen eind dit jaar aan de verlaagde minimumgrens kunnen voldoen. Bij PME bedraagt de score nu 99,8 procent, terwijl PMT er met 100,8 procent nog iets boven zit. Bij PFZW en ABP is sprake van vergelijkbare cijfers, maar zij hebben volgens de regels nog een jaar langer de tijd om orde op zaken te stellen.

Kritische dekkingsgraad

Echter, voor PFZW en ABP dreigen volgend jaar eveneens kortingen. Dit heeft te maken met het recente advies van de commissie-Dijsselbloem. Daardoor is de ondergrens voor de zogeheten kritische dekkingsgraad verhoogd van circa 88 procent naar een niveau rond de 94 en 95 procent, dat verschilt per fonds. Hiervoor moet worden gekeken naar de actuele dekkingsgraad, een cijfer dat sterk van maand tot maand kan verschillen. Bij PFZW zit die graadmeter nu op 95,9 procent. ABP scoort hier 95,3 procent. Als de fondsen begin volgend jaar onder de kritische grens uitkomen, moeten er ingrepen volgen.

Update 11:56 : 'Gevolgen voor pensioenen nog niet duidelijk'

De financiële positie van een aantal grote pensioenfondsen is zorgelijk, maar dat betekent niet per se dat ze moeten korten op pensioenen. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de recentste kwartaalrapporten van de fondsen.

Kans op persioenkortingen 'stuk reëler'

Uit cijfers van metaalfondsen PME en PMT komt naar voren dat de belangrijke graadmeter voor hun financiële gezondheid, de beleidsdekkingsgraad, respectievelijk onder en dicht bij de vereiste minimumgrens ligt. De kans op pensioenkortingen wordt daardoor een stuk reëler. In het onlangs gesloten pensioenakkoord spraken vakbonden, werkgevers en het kabinet juist af die ondergrens te verlagen om druk van de ketel te halen.

Pensioenen verlagen echt nodig?

Als pensioenen alsnog verlaagd moeten worden, zou dat voor de onderhandelende partijen een gevoelige tik zijn. De werkgeversclubs benadrukken nu dat pas aan het einde van dit jaar duidelijk wordt of ingrepen echt nodig zijn. 'Pas als de dekkingsgraad op 31 december 2019 ook onder de 100 procent ligt, dan zijn er mogelijk gevolgen.'

FNV: 'korten is heel onverstandig'

Vakbond FNV zou het 'heel onverstandig' vinden als pensioenfondsen volgend jaar moeten gaan korten. 'We zijn bezig met de uitwerking van een nieuw pensioencontract. Een van de doelen is om het vertrouwen te herstellen. Nu korten zou een heel slecht begin zijn', zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Volgens FNV behalen de fondsen in de praktijk nog steeds goede rendementen. De vakbond wijt hun verslechterde positie vooral aan de rente en wil het bij het uitwerken van het pensioenakkoord daarom gaan hebben over een nieuwe rekenrente.

'Korting op pensioenen moet in de ijskast'

Ook daarom zou de korting op pensioenen in de ijskast moeten worden gezet, aldus Elzinga. 'We weten nog helemaal niet hoe dat nieuwe pensioencontract eruit gaat zien, wanneer wel en niet gekort gaat worden, wanneer er geïndexeerd kan worden. In afwachting van die uitwerking zou je nu geen maatregelen moeten nemen die misschien straks niet nodig zijn.'

Bron: ANP

Ook interessant