'Nationale veiligheid kan in gevaar komen door cybercriminelen'

'Nationale veiligheid kan in gevaar komen door cybercriminelen'

De dreiging van cyberaanvallen zal voorlopig niet minder worden, en daarom moet de Nederlandse samenleving zich er beter op voorbereiden. Dat staat in een nieuw verschenen rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jan Aalbersberg. De economische en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn.

Veiligheid in gevaar

Volgens de NCTV kan de nationale veiligheid in gevaar komen doordat cybercriminelen geheimen stelen, belangrijke systemen voor bijvoorbeeld de energievoorziening lamleggen, het digitale verkeer verstoren of onbewust schade aanrichten. Dat is potentieel een groter gevaar geworden doordat Nederland tijdens Covid-19 meer digitaal is gaan doen.

Meer cybervallen in coronatijd

Het coronavirus heeft sowieso geleid tot meer cyberaanvallen, staat in het rapport. Staatshackers gingen op zoek naar geheime informatie over onderzoeken of coronabeleid, criminelen zagen hun kans schoon om organisaties die belangrijk zijn voor de virusbestrijding af te persen.

Invloed Covid-19 op cyberveiligheid

Intussen waren bedrijven en de overheid ook gevoelig voor indringers die bijvoorbeeld inbraken bij videovergaderingen of in thuiswerksystemen. En Covid-19 werd veel ingezet bij 'phishing', het ontvreemden van gegevens door je voor te doen als iemand anders. Ook desinformatie en oplopende maatschappelijke spanningen rond het virus waren van invloed op de Nederlandse cyberveiligheid.

Blijvend investeren

Amerikaanse burgers kregen vorige maand te maken met benzinetekorten door een cyberaanval op oliepijplijnenbedrijf Colonial Pipeline. In Nederland is Aalbersberg daar "minder bang voor", maar het geeft wel aan er blijvend moet worden geïnvesteerd in veiligheid. "De digitale infrastructuur wordt steeds complexer. Als er iets uitvalt, kan dat alles raken."

Meer kennis en maatregelen nodig

De kennis en maatregelen om aanvallers buiten de deur te houden, zijn volgens de NCTV nog niet op niveau. Het is belangrijk dat bedrijven en organisaties de veiligheid op orde brengen, staat in het rapport. 'Het hangt nauw samen met waarden als vrijheid en economische groei.' Daarom zou volgens de NCTV ook de overheid meer moeten doen om de veiligheid in de hele samenleving te verbeteren.

Advies Cyber Security Raad

'Het gat tussen dreiging en weerbaarheid groeit', aldus Aalbersberg. Volgens hem moet er een 'inhaalslag' gemaakt worden en dat vraagt om veel geld. De Cyber Security Raad - waar Aalbersberg ook lid van is - adviseerde in april dat er structureel 833 miljoen euro extra naar cyberweerbaarheid moet gaan.

Bron: ANP

Ook interessant