'Nederland negeerde mensenrechten Groningers'

'Nederland negeerde mensenrechten Groningers'

Het is tijd dat de overheid erkent welke mensenrechten in het geding zijn bij de problemen rond de gaswinning in Groningen. Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Uit dit rapport blijkt volgens het College 'overduidelijk dat niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in Groningen'.

'Overheid is verantwoordelijk'

De staat is verplicht de burger effectief te beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en de bescherming van zijn woning. Daarnaast spelen ook het mensenrecht op adequate huisvesting en leefomstandigheden, bewoonbaarheid van huisvesting en het recht op gezondheid een rol. De overheid is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze mensenrechten in Nederland gewaarborgd zijn, zo roept het College in herinnering.

Burgers genegeerd

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde tevens dat er te lang - tot 2013 - onvoldoende gecommuniceerd is door de overheid en de NAM. 'Er is lange tijd niet gesproken met maar over de Groningers', aldus het College, dat erop wijst dat 'participeren een fundamenteel mensenrecht is. Burgers hebben het recht deel te nemen aan en mee te beslissen over de manier waarop hun land en hun gemeente wordt bestuurd. Het omvat onder meer het recht van burgers deel te nemen aan de besluitvorming over zaken die hen aangaan'.

Onafhankelijke toezichthouder

Het College is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland die bij wet is ingesteld. Het bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting.

Bron: ANP

Ook interessant