toggle menu

Nederlanders betaalden 60 miljoen extra aan waterschappen

Nederlanders betaalden 60 miljoen extra aan waterschappen

De 22 waterschappen in Nederland hebben vorig jaar 60 miljoen euro meer aan heffingen geïnd dan in 2015. Zij haalden 2,7 miljard euro belasting op, een stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar daarvoor.

Dat heeft het CBS berekend op basis van de jaarrekeningen van de waterschappen, meldt het statistiekbureau dinsdag.

Het bedrag is veel hoger dan de 26 miljoen euro aan inkomstenstijging die aanvankelijk was geraamd. Voor aanleg en onderhoud van dijken en voldoende schoon oppervlaktewater werd voor 1,4 miljard aan heffingen opgelegd. Voor het zuiveren van het water brachten de waterschappen 1,3 miljard in rekening.

De waterschappen investeerden ook fors in grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Daardoor zijn hun bezittingen toegenomen tot bijna 9 miljard euro.

Update 15.06: Reactie Unie van Waterschappen

Volgens de Unie van Waterschappen lag de stijging van de lasten vorig jaar met 2,3 procent iets boven het inflatieniveau. De bodemdaling en de klimaatveranderingen die soms leiden tot extreme regenbuien, vragen om extra investeringen.

Bron: ANP / CBS / Unie van Waterschappen

Ook interessant