Nederlanders rijker door invoering euro

Nederlanders rijker door invoering euro

Nederlanders zijn rijker geworden dankzij de introductie van de euro. Sinds 1999 heeft elke burger circa 21.000 euro meer te besteden dan wanneer we nog met de gulden zouden betalen, zo berekende de Duitse denktank Centre for European Politics. De onderzoekers namen acht landen in de eurozone onder de loep.

Naast Nederland heeft ook Duitsland geprofiteerd van de euro, aldus de denktank. De twee landen profiteerden van aanhoudend ruim monetair beleid in het eurogebied, wat tot langdurige periodes van groeiende kredietverlening en hogere investeringen leidde.

Vergelijking met andere landen buiten de munteenheid

De prestaties van Europese landen werden afgezet tegen een vergelijkbare groep landen buiten de munteenheid. Duitsland werd bijvoorbeeld vergeleken met Japan en het Verenigd Koninkrijk. De prestaties van Nederland werden afgezet tegen die van Denemarken en Nieuw-Zeeland.

Volgens de studie zijn Italianen en Fransen er in de meetperiode gemiddeld tienduizenden euro's op achteruitgegaan. Een doorsnee-Griek heeft een fractie meer te besteden dan in 1999. Griekenland was vanwege de financiële crisis eerder genoodzaakt om een noodpakket aan te vragen.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant