'Nederlandse banken zetten zich te weinig in voor vrouwenrechten'

'Nederlandse banken zetten zich te weinig in voor vrouwenrechten'

Veel Nederlandse banken hebben niet voldoende vrouwen in topfunctie. Het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen aan de top wordt niet gehaald door ABN Amro, ING, NIBC en Van Landschot. Rabobank, Volksbank en Triodos voldoen wel aan de wettelijke eis. 

Daarnaast komen te weinig banken op voor vrouwenrechten in bedrijven waarin ze investeren. Deze bevindingen blijken uit het onderzoek van Eerlijke Bankwijzer, die, met de Internationale Vrouwendag van aankomende zondag in het achterhoofd, vandaag met de resultaten naar buiten komt. 

Leningen in onveilige bedrijven  

ABN AMRO, ING en Rabobank lenen bij elkaar opgeteld miljarden dollars aan verschillende soorten bedrijven waar het risico op geweld tegen vrouwen groot is. Ook loopt de gezondheid van vrouwen in veel gevallen gevaar, bijvoorbeeld door werk met gevaarlijke chemicaliën. Geen van deze banken laat in rapportages weten dat ze actie ondernemen om wat aan de wanpraktijken te doen. 
De Volksbank en Triodos eisen van bedrijven waarin zij beleggen dat zij een ‘zero tolerance’-beleid hanteren op discriminatie van vrouwen. Andere banken doen dit niet. Echter is er geen enkele bank dat zich specifiek richt op de gelijkstelling van mannen en vrouwen, ondanks de heldere aanbevelingen hiertoe van het VN-agentschap UN Women.

Geen enkele bank heeft een vrouwelijke CEO

Topfuncties binnen dit onderzoek zijn een plek in de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en uiteraard een CEO functie. NIBC en Van Lanschot voldoen niet aan het minimum van 30 procent vrouwelijke commissarissen. ING voldoet niet aan dit minimum in ING’s Raad van Bestuur. In ING’s Executive Board zit zelfs geen enkele vrouw. ABN haalt het minimum van 30% vrouwen niet voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. Geen van de zeven onderzochte banken heeft een vrouwelijke CEO aan het hoofd.

Loonverschillen nemen toe 

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is in de financiële sector het grootst van alle sectoren in de Nederlandse economie en is de afgelopen jaren zelfs toegenomen. Alleen de Volksbank en NIBC leggen loonverschillen vast én ondernemen actie om de verschillen te verkleinen. De Volksbank, waaronder ASN Bank en SNS, toont de grootste inzet aan op verbetering van de positie van vrouwen. Daarmee behaalt de Volksbank als enige bank een groene score in dit praktijkonderzoek.

Bron: Oxfam Novib 
 

Ook interessant