toggle menu

Nog te veel antibiotica in veeteelt

Nog te veel antibiotica in veeteelt

Hoewel het antibioticagebruik in de veeteelt fors is gedaald, wordt er nog steeds te veel gebruikt.

De daling van 70 procent ten opzichte van 2009 die eind 2015 bereikt moest zijn, is niet behaald, blijkt uit een rapport van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit waar de NOS maandag over bericht.

Boeren gebruiken nog te veel antibiotica. Het streven om tussen 2009 en 2015 het gebruik met 70 procent terug te dringen is niet gehaald. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa).

Preventief gebruik

Het preventief gebruiken van antibiotica in de veeteelt kan gevaarlijk zijn voor mensen. Door veelvuldig middelen te gebruiken tegen ziekteverwekkers kunnen die resistent worden, waardoor het moeilijker wordt om mensen bij een besmetting te behandelen met antibiotica.

Het antibioticagebruik blijkt in vijf jaar met zo'n 58 procent te zijn gedaald. In het jaar 2015 was de daling afgevlakt naar 0,65 procent. Bij kalkoenen en kalveren werden dat jaar zelfs meer antibiotica gebruikt. Ondanks de 'geringe daling' tekent zich volgens de experts van de SDa een beweging 'naar meer verantwoord gebruik' af.

Antibioticaveelvraten

Uit het rapport van de SDa komt naar voren dat er nog een aantal notoire antibioticaveelvraten zijn onder de boerenbedrijven. Er is extra onderzoek nodig om uit te vinden waarom deze bedrijven die nog in het rood of oranje staan gemarkeerd volharden in hun hoge gebruik van de middelen.

De varkenssector is 'zeer blij' met de gemaakte progressie, zo melden Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij. Bij varkensbedrijven werd het antibioticagebruik met 56 procent teruggedrongen. Wel onderschrijven de organisaties dat een focus op de grootverbruikers kan helpen het verbruik verder te verlagen.

Bron: ANP / NOS

Ook interessant