toggle menu

Ondanks regen nog steeds watertekort

Ondanks regen nog steeds watertekort

Ondanks de regen van de afgelopen week is er nog niet veel verbeterd aan de droogte in Nederland. Het hele land heeft nog steeds te maken met een watertekort. De kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert, zodat botulisme, blauwalg en vissterfte toenemen.

Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde wekelijkse droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling LCW. Deze commissie bepaalt welke maatregelen nodig zijn om overal in het land over voldoende zoet water te blijven beschikken. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar.

Het KNMI verwacht voor de komende week maar heel weinig neerslag. De waterstand op de grote rivieren zal weer zakken, net als de grondwaterstand. Het indringen van zout water in West-Nederland, de zogenoemde verzilting, neemt niet af en landbouw en natuur hebben weer meer water nodig. Vrijwel alle droogtemaatregelen blijven daarom van kracht.

Blauwalg en botulisme komen veel in Nederlandse wateren voor

Volgens de LCW is er op meer dan 200 locaties in Nederland sprake van blauwalg in het water. Vooral op en rond de Maas is de situatie ernstig. Ook botulisme wordt op steeds meer plekken gevonden. Het laboratorium in Lelystad dat onderzoek doet naar botulisme in dode vogels en vissen zegt dat het aantal gevallen is verdubbeld in vergelijking met de zomer van 2017. Blauwalg en vooral botulisme kunnen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Naar verwachting neemt het aantal besmette locaties verder toe. Rijkswaterstaat adviseert daarom dringend niet zomaar in open water te zwemmen of honden daarin te laten spelen.

De zeer lage grondwaterstand baart de waterschappen zorgen. Zelfs in Flevoland, op de bodem van de voormalige Zuiderzee, zakt het grondwater te ver weg. Dat kan onherstelbare schade veroorzaken aan de veengrond.

Lees ook: 'Vermijd rivieren, plassen en beken'

Bron: ANP

Ook interessant