Onveilige situaties in klimparken en touwparcoursen

Onveilige situaties in klimparken en touwparcoursen

Met de veiligheid in klimbossen en touwparcoursen op hoogte is veel mis. Wet- en regelgeving ontbreekt, waardoor er zo goed als geen overheidstoezicht is op de veiligheid, meldt EenVandaag.

Inspecteurs in de branche zeggen dat de normen die er zijn onvoldoende worden nageleefd. Zij komen geregeld onveilige situaties tegen in klimparcoursen, zoals houtrot, onjuiste constructies of verkeerd materiaal.

Parcoursen bieden weinig veiligheid

Het aantal klimparken is de afgelopen jaren toegenomen. Nederland telt inmiddels tientallen van dit soort klimparcoursen in bomen of in palen tot wel 20 meter boven de grond. Vijf klimparken werden onderzocht en in drie parcoursen werden (potentieel) onveilige situaties aangetroffen. Die variëren van houtrot in platforms tot dode bomen, die daardoor onbetrouwbaar kunnen worden. Ook bleek in een parcours klimtouw als zekerkabel te zijn gebruikt, waardoor de kans bestaat dat, wanneer een klimmer zijn evenwicht verliest, zijn val niet wordt gebroken. 'Als ik dit tegen zou komen tijdens een inspectie zou ik dit parcours stilleggen', aldus Frank Schilders, inspecteur van klimparcoursen en bestuurslid van de European Rope Course Association (ERCA).

In een ander park bleken staalkabels met een touwkern te zijn gebruikt. Omdat die kabels makkelijk vocht vasthouden kunnen ze gaan roesten en uiteindelijk breken, stelt Schilders. Verder maakt hij zich grote zorgen om de hoeveelheid houtrot - vaak omdat er verkeerd of niet geïmpregneerd hout is gebruikt - en te strak aangetrokken spanbanden. 'Bomen worden gewurgd en zijn binnen 3 tot 4 jaar dood', aldus de inspecteur.

Overheidstoezicht ontbreekt

Toezicht van de overheid op klimparken ontbreekt, zegt Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Desondanks kreeg de toezichthouder in drie jaar tijd 12 meldingen over klimparcoursen, variërend van 'loos alarm tot ongevallen met dodelijke afloop'. Zo verongelukte in 2014 een agent die deelnam aan een teamuitje in een touwparcours in Hank; hij werd onder water getrokken toen een onderdeel van een tokkelbaan afbrak.

Klimparcoursen vallen, anders dan toestellen in pretparken of speeltuinen, niet onder het Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen (WAS). De NVWA zegt slechts bij 'evidente tekortkomingen' op te kunnen treden. Het ministerie van VWS laat weten dat de branche zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Bron: ANP / EenVandaag / ERCA / NVWA / Ministerie van VWS

Ook interessant