Organisaties in hoger beroep tegen afwijzing gratis anticonceptie

Organisaties in hoger beroep tegen afwijzing gratis anticonceptie

Organisaties die vinden dat de overheid anticonceptie moet vergoeden, zetten hun juridische pogingen daartoe voort. Ze gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die hun eisen vorig najaar afwees. Eisers Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak blijven erbij dat het discriminerend is dat nu vooral vrouwen opdraaien voor de kosten van anticonceptie.

In eerste aanleg voerden de advocaten onder meer aan dat de huidige praktijk in strijd is met Europese en internationale verdragen die de mensenrechten waarborgen. Ze verwezen naar diverse bepalingen waarin staat dat de overheid mensen gelijk moet behandelen en geen onderscheid mag maken op basis van bijvoorbeeld geslacht. Zo staat het ook in artikel 1 van de Grondwet.

Volgens de rechter is het aan de politiek om beslissingen te nemen over anticonceptie

De rechter was het niet met ze eens. Hoewel de overheid de 'seksuele en reproductieve rechten' van burgers moet waarborgen, is gratis anticonceptie daar niet per se voor nodig, luidde het oordeel. Het is daarom niet aan de rechter, maar aan de politiek om beslissingen te nemen over het vergoeden van pil, spiraal en andere middelen die zwangerschappen voorkomen. Volgens de rechtbank is anticonceptie in Nederland ruim voldoende beschikbaar en vormen de kosten geen belemmering.

'Ons principiële punt is terzijde geschoven, namelijk dat je nu gediscrimineerd wordt, simpelweg om het feit dat je een baarmoeder hebt', stelt Bureau Clara Wichmann. Ook het Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad steunen de zaak, net als 7300 mede-eisers. 

Eis: gratis anticonceptie een fundamenteel recht

Plannen uit het regeerakkoord om anticonceptie te vergoeden voor 'kwetsbare groepen' vinden ze 'absoluut onvoldoende'. Ook het feit dat een Kamermeerderheid graag zou zien dat anticonceptie weer in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen, is voor de eisers niet genoeg. Ze willen dat vast komt te staan dat gratis anticonceptie een fundamenteel recht is, zodat het geen 'speelbal' van de politiek meer kan zijn. 'We willen dat dit voor eens en voor altijd geregeld wordt. Hier kun je lezen voor welke anticonceptie je kunt kiezen. 

Anticonceptie moet gratis zijn, vindt twee derde van ruim 5000 pollrespondenten

Het zijn vooral vrouwen die de kosten voor anticonceptie betalen. Terwijl het belang van anticonceptie, waarmee ongewenste zwangerschappen voorkomen kunnen worden, volgens bureau Clara Wichmann de gehele samenleving dient. Zij vinden daarom: De overheid moet de kosten voor anticonceptie dragen en het voor iedereen gratis toegankelijk maken. Van de ruim 5000 polldeelnemers is twee derde het eens met Clara Wichmann, zij vinden dat anticonceptie gratis moet zijn. De uitslag van de poll 'Anticonceptie moet gratis zijn' kun je hier vinden. 

Bron: ANP 

Ook interessant