Ouderen willen breed nationaal pensioenakkoord

Ouderen willen breed nationaal pensioenakkoord

Ook ouderen, jongeren en pensioenfondsen moeten mogen meepraten over een toekomstig pensioenstelsel. Daarom moet 'het enge zich al vele jaren voortslepende overleg tussen werkgevers en de vakbeweging' stoppen en vervangen worden door besprekingen over een breed nationaal pensioenakkoord. Dat schrijven acht seniorenorganisaties maandag in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Volgens de organisaties, waaronder seniorenorganisaties KNVG, Verontruste Ouderen, KBO-PCOB en NVOG, leidt het huidige overleg tot niets, omdat 'er geen draagvlak voor is'. Het uitsluiten van ouderen en jongeren gaat volgens de organisaties 'voorbij aan de wettelijke plicht tot evenwichtige afweging van belangen die de pensioenwet oplegt'.

Ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd

De ouderen vinden weliswaar ook dat het pensioenstelsel toe is aan enige aanpassing wegens de gestegen leeftijdsverwachting, de veranderde arbeidsmarkt en de onzekere financiële markten. 'Maar dat geldt niet voor de gewenste aanpassingen zelf. Daarover hebben de sociale partners, politici, toezichthouders, deskundigen en vermeende deskundigen sterk verdeelde opvattingen.'

De ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd door de vakbeweging, omdat die meer opkomt voor belangen van werkende pensioendeelnemers. Ook jongeren zonder baan worden volgens hen niet vertegenwoordigd door de vakbeweging.

'Energieakkoord voorbeeld dat het kan'

De acht, die zeggen direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden te vertegenwoordigen, brengen hun wensen voor een breed akkoord maandagmiddag over aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een pensioenmanifestatie. Het eerste Energieakkoord toont volgens hen aan dat zo'n brede aanpak tot resultaat kan leiden.

Bonden en werkgevers overleggen al geruime tijd over de toekomst van de pensioenen. Het kabinet wil toe naar een individueel pensioenpotje voor iedereen in plaats van een algemene pot. De vakbeweging zou daar grote moeite mee hebben.

Bron: ANP

Ook interessant