'Ouders moeten hulp krijgen bij uitzoeken kinderopvang'

'Ouders moeten hulp krijgen bij uitzoeken kinderopvang'

Minister Asscher van Sociale Zaken wil dat er een vergelijkingssite komt voor kinderopvang, omdat veel ouders het lastig vinden om te bepalen waarop ze moeten letten bij het kiezen van opvang.

'De ouders hebben vaak onvoldoende kennis van de pedagogische kwaliteit en veiligheid van een kinderopvanglocatie', schrijft Asscher aan de Tweede Kamer. Een 'openbaar, toegankelijk, professioneel oordeel over de kwaliteit van opvanglocaties' moet de keuze voor ouders makkelijker maken.

De minister heeft de koepelorganisatie van GGD's gevraagd om een systeem te ontwikkelen waarmee ouders inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van een kinderopvanglocatie.

Veiligheid

Wel is de kinderopvang de afgelopen 5 jaar beter en veiliger geworden. Dat zegt PricewaterhouseCoopers dat de aanbevelingen daarover van de commissie-Gunning heeft geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat bijna alle kinderopvanglocaties zijn bezocht voor een jaarlijkse inspectie, zo blijkt uit het onderzoek. Driekwart van alle locaties voldeed volgens de inspectie volledig aan de regels. Op dit moment maken zo'n 680.000 kinderen gebruik van de opvang.

Verklaring omtrent het gedrag

De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Alle vaste medewerkers in de kinderopvang worden bovendien continu gescreend op strafbare feiten en er is een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik. En met de invoering van het vierogenprincipe (altijd een tweede volwassene die meekijkt) worden medewerkers in de kinderopvang altijd gezien of gehoord tijdens hun werk.

Bron: NOS / ANP

Ook interessant