Radar

toggle menu

Overheidsbeleid verstoort woningmarkt

Het overheidsbeleid verstoort de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek jaagt de huizenprijzen op, door het systeem van huursubsidie en wettelijk vastgelegde huren wonen veel huurders te goedkoop en woningcorporaties bouwen te weinig. Wanneer de overheid zich terugtrekt uit de woningmarkt, komen er jaarlijks miljarden euro's vrij. Dat geld moet gebruikt worden voor lastenverlichting.

Dat concludeert het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in een studie in opdracht van minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken. Een ingewijde heeft donderdag een bericht van deze strekking in de Volkskrant bevestigd. Een van de auteurs van het rapport is Coen Teulings, sinds 1 mei directeur van het Centraal Planbureau. Teulings, voordien SEO-directeur, heeft zich al eerder kritisch uitgelaten over de hypotheekrenteaftrek.

Minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting wijst het rapport af. De conclusies leggen volgens haar 'zeer eenzijdig' de nadruk op marktverstorende effecten van de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag. Bij het vlottrekken van de woningmarkt gaat het om meer, stelt ze, namelijk 'een integraal pakket van maatregelen om vooral aanbod en diversiteit van woningen te vergroten.' Daarbij moeten schokeffecten in de markt worden voorkomen en is politiek maatwerk nodig, liet ze in een reactie weten.

Dekker doet het SEO-rapport ook af als 'een van vele' rapporten die nu verschijnen over de werking van de woningmarkt. Het kabinet komt zelf over drie weken met een visie 'waarin het vertrouwen van de consumenten in die markt een belangrijk aandachtspunt wordt', aldus de VVD-bewindsvrouw. Tornen aan de hypotheekrente is altijd onbespreekbaar geweest voor het kabinet, aanhoudende pleidooien ten spijt om de regeling te beperken zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ruim een week geleden nog hield.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant