toggle menu

'Parkeerplaats delen met buren wordt norm bij nieuwbouw'

'Parkeerplaats delen met buren wordt norm bij nieuwbouw'

Bewoners van nieuwbouwhuizen in de binnenstad moeten steeds vaker een parkeerplaats delen met drie of vier buren. Hoewel uit cijfers van het CBS blijkt dat het autobezit de afgelopen jaren toenam, verlagen steeds meer steden het aantal parkeerplekken bij nieuwbouwprojecten.

Vereniging Eigen Huis merkt op dat bij steeds meer binnenstedelijke nieuwbouwprojecten weinig of zelfs helemaal geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hierdoor zullen bewoners van de nieuwbouwhuizen steeds vaker genoodzaakt zijn om een parkeerplaats te delen met hun buren.

Toename autobezit

Met het weglaten van parkeerplaatsen spelen gemeenten en ontwikkelaars in op de verwachte vermindering van het autobezit, maar die vermindering laat nog op zich wachten. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het autobezit de afgelopen jaren juist is toegenomen. Opvallend daarbij is de snelle stijging van het autobezit onder 75-plussers.

'De parkeerproblemen en de overlast in steden zullen toenemen, ook in de omliggende woonwijken', aldus Maud Weide, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. 'Vooruitlopen op een verwachte vermindering van het autobezit doet het misschien goed in beleidsplannen, maar past niet bij de realiteit van veel mensen voor wie een auto voorlopig nog onmisbaar is.'

Verslechterde parkeersituatie

Volgens bijna 40 procent van de autobezitters in steden is de parkeersituatie in hun buurt de laatste 5 jaar verslechterd, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Ruim 70 procent vindt het een groot bezwaar dat er bij nieuwbouwprojecten minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan bewoners nodig hebben.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Ook interessant