toggle menu

Particulieren houden zich meer bezig met handel in duurzame stroom

Particulieren houden zich meer bezig met handel in duurzame stroom

Particulieren houden zich via eigen coöperaties steeds vaker bezig met de opwekking en handel in duurzame stroom. Dit jaar steeg het aantal energiecoöperaties in Nederland met zestig tot 392, meldt kennisplatform HIER Opgewekt. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten neemt een vlucht.

Circa 60 procent van de coöperaties verkoopt groene energie. Eenzelfde percentage is actief op het gebied van de collectieve inkoop van stroom, terwijl 70 procent van de samenwerkingsverbanden zich bezighoudt met energiebesparing. De stijging houdt volgens de organisatie onder meer verband met de professionele aanpak van de initiatiefnemers. Ook is er lokaal veel draagvlak voor groene initiatieven.

Tot nu toe werden dit jaar 274 eigen windturbines of zonnedaken en -weides gerealiseerd. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De verwachting is, dat het aantal zonprojecten in 2018 en 2019 verdubbelt. Ook staan grote windprojecten in de startblokken.

Bron: ANP

Ook interessant