toggle menu

Partnerverlof van tien dagen krijgt fiat van EU-parlement

Partnerverlof van tien dagen krijgt fiat van EU-parlement

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd (490 tegen 82) met EU-wetgeving waarin de partner recht heeft op minimaal tien dagen kraamverlof na de bevalling van zijn of haar vrouw. Werkgevers moeten over die periode minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde vorig jaar tegen de tien dagen verlof. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon. Als de lidstaten ook formeel hebben ingestemd met de nieuwe regel, dan moet de EU-richtlijn binnen drie jaar worden omgezet in nationale wetgeving.

Er komt verder vier maanden ouderschapsverlof waarvan de ouders de helft niet mogen overdragen. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de lidstaten. In Nederland heeft een ouder recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar voor maximaal 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt.

CDA stemde tegen partnerverlof

In de nieuwe richtlijn krijgen werknemers ook recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar. Ouders krijgen formeel het recht hun werkgever te vragen om flexibele werktijden.

Het CDA is wel voor meer ouderschapsverlof maar stemde tegen. De partij wil niet dat dit soort zaken op Europees niveau wordt geregeld.

Bron: ANP

Ook interessant