'Pensioen na 45 jaar mogelijk bij zware beroepen'

'Pensioen na 45 jaar mogelijk bij zware beroepen'

Werknemers in zware beroepen na 45 jaar werken pensioen geven, is goed mogelijk. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een onderzoek. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de gekozen criteria. Ook moet er dan een oplossing worden gevonden voor de AOW-premie.

Als de regeling alleen voor werknemers in de bouw geldt, zijn de extra kosten met 100 miljoen euro per jaar redelijk bescheiden. Daar staat bovendien tegenover dat er geld bespaard wordt op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Als voor alle zware beroepen een pensioen na 45 jaar werken mogelijk wordt, lopen de kosten op tot 690 miljoen euro per jaar. Als iedereen die 45 jaar gewerkt heeft bij het bereiken van die mijlpaal met pensioen kan, stijgen de kosten stevig door, naar zo'n 8,6 miljard euro per jaar.

Moeilijk te bewijzen

Problematisch is het bewijzen dat mensen 45 jaar in een zwaar beroep hebben gewerkt. Het EIB wijst erop dat in andere Europese landen waar vergelijkbare regels gelden een bewijs van het arbeidsverleden over de laatste tien à twintig jaar volstaat. Wat zware beroepen zijn, kan worden vastgelegd in een lijst. Ook dat gebeurt al in andere landen.

Vakbonden FNV en CNV willen een flexibel pensioen bij zware beroepen liefst zo snel mogelijk invoeren. 'Het onderzoek wijst dus uit dat het kan. Dit staat hoog op onze agenda', aldus FNV-bestuurder Hans Crombeen. In het pensioenakkoord zijn al afspraken gemaakt om een vroegpensioen mogelijk te maken tot drie jaar voor de pensioenleeftijd.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant