'Pensioenbeeld te positief en te weinig aandacht voor wonen ouderen'

'Pensioenbeeld te positief en te weinig aandacht voor wonen ouderen'

Het beeld van pensioenen is somberder dan wordt geschetst bij de presentatie van de miljoenennota, vindt branchevereniging Pensioenfederatie. Ouderenbond ANBO vindt dat er te weinig oog is voor woonoplossingen voor ouderen.

Als de huidige situatie niet verbetert komen er pensioenkortingen. Ook de premies die werkgevers moeten betalen lopen dan op. Het sombere toekomstbeeld is te herleiden tot de combinatie van onzekere factoren op de financiële markten als brexit en handelsoorlog en de aanhoudende lage rente, aldus de branchevereniging. Volgens voorzitter Shaktie Rambaran Mishre worden fondsen die er tot nu toe altijd goed voor stonden plotseling geconfronteerd met extreem lage premiedekkingsgraden. Pensioenfederatie wil dan ook op korte termijn in overleg met de minister om te zoeken naar een sectorbrede oplossing.

Woningen voor ouderen

Ouderenbond ANBO vindt dat er in de miljoenennota te weinig aandacht is voor passende woningen voor ouderen. De huidige woningmarkt is totaal niet ingericht op de behoeftes van deze groeiende groep. De organisatie wil dat daar bij de verdeling van de geldpot van 2 miljard euro voor de woningmarkt rekening mee wordt gehouden.

Geen geschikte alternatieven

Concreet moeten er extra geschikte woningen voor ouderen komen, bestaande woningen worden omgebouwd en moeten investeringen in sociale wijken gedaan worden. Volgens de bond blijven oudere mensen vaak in hun woning omdat er geen geschikte alternatieven voor ze zijn. Dat brengt volgens ANBO ernstige gevolgen met zich mee zoals onnodige opnames op de spoedeisende hulp en eenzaamheid.

Levenskwaliteit

'Meer investeren in wonen, welzijn en wijken betekent lagere zorgkosten en een hogere kwaliteit van leven. En dat is toch wat we allemaal willen', is de oproep van directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

Bron: ANP

Ook interessant