toggle menu

Pensioenfondsen: kans op verhoging vrij klein

Pensioenfondsen: kans op verhoging vrij klein

De kans dat de grote Nederlandse pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen verhogen (indexeren) is door de verslechterde financiële situatie vrij klein geworden. Een korting van de pensioenen ligt ook niet in het verschiet.

Dat komt omdat de pensioensector te maken krijgt met nieuwe spelregels en 2015 wordt gezien als een overgangsjaar. Donderdag maakten de vijf grote fondsen in ons land hun dekkingsgraden bekend, die aangeven in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Allemaal zagen ze hun financiële situatie verslechteren door een verdere daling van de rente, wat het moeilijker maakt om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag zijn dekkingsgraad dalen, van 106,7 naar 103,1 procent. Daarmee voldoet het ambtenarenpensioenfonds niet aan de wettelijke minimumgrens van ruim 104 procent. José Meijer, vicevoorzitter van ABP, omschrijft de financiële positie van het fonds als 'zorgelijk'.

Een dekkingsgraad van meer dan 100 procent betekent dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wettelijk moet deze voor de meeste fondsen rond de 105 procent liggen.

Bron: ANP

Ook interessant