Persoonsgegevens inwoners Hellevoetsluis online

Persoonsgegevens inwoners Hellevoetsluis online

De gemeente Hellevoetsluis (Zuid-Holland) heeft per ongeluk lange tijd documenten met allerlei persoonsgegevens online gehad, zodat iedereen die via Google kon opvragen. Het waren bijlagen bij raadsadviezen en -besluiten, waarin gevoelige gegevens als burgerservicenummer, woonadres en mobiel nummer waren vermeld.

RTL Nieuws ontdekte het datalek. De gemeente heeft daarop het raadsinformatiesysteem, dat al sinds 2001 in gebruik is, voorlopig offline gehaald, bevestigt een woordvoerster. Gekeken wordt nu om welke documenten het gaat en hoe het probleem kan worden opgelost.

Volgens haar is de gemeente al bezig met de overstap naar een nieuw systeem en gaat het huidige systeem er snel uit.

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: ANP

Ook interessant