Pinnen om onder de fooi uit te komen

Pinnen om onder de fooi uit te komen

Een derde van het Radar Testpanel voelt zich weleens ongemakkelijk door het fenomeen fooi. Hoeveel geef je, en wanneer? De antwoorden van 54.000 respondenten geven inzicht in de ongeschreven regels van de fooi in de Nederlandse horeca.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen nauwelijks boven de 10 procent fooi uitkomen. De helft geeft tussen de 5 en 10 procent, 44 procent geeft 1 tot 5 procent. De meesten rekenen overigens geen percentage uit: afronden is de meest gebruikte methode om de hoogte van de fooi te bepalen. Een derde heeft een maximumbedrag, waarbij 5 euro het meest genoemde bedrag is.

Minder vaak fooi bij pinbetaling

Wanneer met pin wordt betaalt, geeft 56 procent vaak minder fooi. Vooral omdat het bedrag al is ingevoerd (62%) of omdat mensen geen contanten paraat hebben (34%). Tussen de open antwoorden wordt veelal de zorg geuit dat een gepinde fooi niet op de juiste plek belandt. Anderen zien het juist als een "handig smoesje om geen fooi te hoeven geven". Wellicht dat de meerderheid zegt geen behoefte te hebben aan een fooiknop op een pinapparaat.

Ongemakkelijk

Zorgt het fenomeen 'fooi' er soms voor dat je je ongemakkelijk voelt? 57 procent antwoordt nee: je bent tenslotte vrij om wel of niet een bedrag naar eigen inzicht te geven. Een derde van de respondenten geeft aan dat dit wel eens het geval is.

Al dan niet impliciet bedelende bediening kan dit gevoel veroorzaken, maar ook een slechte service; mensen vinden dan alsnog moeilijk om géén fooi te geven. Andere respondenten vinden het een vernederend gebruik: "Het voelt soms een beetje beschamend om iemand wat kleingeld te geven".

Daarnaast zorgen het te geven bedrag, het moment van geven en het fooigedrag van de rest van het gezelschap voor twijfels. Desondanks zit 89 procent niet te wachten op een fooisuggestie op de rekening.

Fooi bij de kapper?

In het restaurant geeft 85 procent (weleens) fooi, in de bar doet 67 procent dat. Op de derde plek komt de krantenbezorger (53%). Precies de helft tipt de taxichauffeur, 43 procent de maaltijdbezorger. De boodschappenbezorger en kapper ontvangen beide in ruim een kwart van de gevallen een fooi.

Lees de complete uitslag, met nog meer cijfers, quotes en infographics.

Ook interessant