toggle menu

Politiek en vakbonden blij met besluit ING om loonvoorstel topman in te trekken

Politiek en vakbonden blij met besluit ING om loonvoorstel topman in te trekken

Minister Hoekstra, de politieke partijen in de Tweede Kamer en vakbonden FNV en CNV zijn blij dat ING afziet van de forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. De bank is gezwicht onder druk van de felle afwijzende reacties uit samenleving en politiek.

'Dit is de enige juiste uitkomst van deze discussie', reageert minister Wopke Hoekstra op het besluit van ING om af te zien van de forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. 'Het is een verstandig besluit', zei hij desgevraagd in Brussel.

De bank is gezwicht onder druk van de felle afwijzende reacties uit samenleving en politiek. De raad van commissarissen van ING wilde Hamers' beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar.

Rutte: 'Goed besluit'

Ook premier Mark Rutte vindt het 'goed' dat ING afziet van de forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. Rutte noemde Hamers' loonsverhoging toen 'buitensporig'. Hij zei toen ook dat overheidsmaatregelen tegen riante bankiersbeloningen onverstandig zijn. Die zouden het bankiers juist te makkelijk maken, omdat zij dan minder naar hun eigen geweten zouden luisteren en juist de grens van het toegestane zouden opzoeken.

Tweede Kamer blij met ingetrokken loonvoorstel ING

GroenLinks-leider Jesse Klaver, die werkt aan een wet om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen, spreekt van een 'belangrijke overwinning'. Wel gaat GroenLinks door met de wet. 'Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.'

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn ook tevreden dat ING zich heeft bedacht. 'Goed nieuws!', zegt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Wel vindt hij nog steeds dat 'we moeten kijken of we dit soort exorbitante verrijkingen kunnen voorkomen'. De VVD vindt het besluit ook 'verstandig', maar 'jammer dat eigen inzicht ontbrak en het besluit pas na grote maatschappelijke druk genomen is'. Daarom wil de partij nog steeds 'bekijken hoe we dit voor de toekomst beter kunnen regelen'.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg stelt op Twitter vast dat 'druk van klanten, Kamer en regering werkt.' Zijn CDA-collega Erik Ronnes vindt het 'gelukkig dat ING bizarre loonsverhoging intrekt. De vraag blijft wel hoe het zover heeft kunnen komen.' Ronnes maakt uit de affaire op dat 'de kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot' is. Hij waarschuwt dat het 'laatste woord hierover nog niet gezegd' is.

Ook voor SP-Kamerlid Renske Leijten is de kous nog niet af. 'OK, verhoging van de baan! Stap 1 is gewonnen. Nu door met échte mogelijkheden om in te grijpen bij bizarre beloningsvoorstellen', reageert ze op Twitter. Ook de PvdA wil 'doorgaan met strengere wetgeving, hogere buffers en het scheiden van nuts- en zakenbankieren. ING toont aan dat we niet moeten verslappen in de strenge aanpak van de financiële sector. Anders komt de verziekte bonuscultuur weer terug die tot de financiële crisis heeft geleid.'

50PLUS is ingenomen met dit bewijs dat 'de stem van de ING-klanten telt'. Kamerlid Martin van Rooijen denkt dat minister van Financiën Wopke Hoekstra de doorslag gaf.

Bankenclub: begrijpelijk en verstandig

Gezien de ophef in politiek en samenleving is het besluit van ING de loonsverhoging voor topman Ralph Hamers in te trekken 'begrijpelijk en verstandig'. Dat zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 'Een goede relatie met samenleving is essentieel voor het versterken van wederzijds vertrouwen.'

'Zichzelf in een kwaad daglicht gezet'

Volgens directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) heeft de bank met de kwestie zichzelf in een kwaad daglicht gezet. Van Vliet stelt dat ING dit helemaal anders had moeten aanpakken, want er waren volgens hem wel degelijk goede argumenten voor de loonsverhoging voor Hamers. 'Het is verstandig dat ze dit keuteltje intrekken. Ze hadden andere argumenten moeten hanteren. Nu is de bank in een slecht daglicht komen te staan, net als de topman en de commissarissen.'

Van Vliet liet eerder juist weten dat de collectieve verontwaardiging over de salarisverhoging onterecht was, met name vanuit de politiek. Het was volgens hem verstandig om Hamers met een hoger loon de komende jaren aan het roer te laten bij ING, want dat geeft vertrouwen bij beleggers en ook het personeel. Bovendien wees hij erop dat bestuurders van andere internationale banken nog veel meer verdienen.

Al met al heeft ING grote vergissingen begaan in deze zaak, meent Van Vliet. 'Hoe kun je anders zo slecht inspelen op de markt en zo slecht anticiperen? Het is langs alle kanten onwaardig wat betreft goed bestuur.' Het voorbeeld van ING geeft volgens hem aan hoe belangrijk het is voor bestuurders van bedrijven om een sterke maatschappelijke antenne en goede communicatieve vaardigheden te hebben.

Vakbonden verheugd over besluit

Vakbonden FNV en CNV zijn bijzonder verheugd dat de omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers niet doorgaat. 'Het is een verstandig besluit dat de raad van commissarissen uiteindelijk kiest voor ING en niet voor de bankrekening van Hamers', aldus vakbondsbestuurder Gerard van Hees.

Volgens CNV krijgt Hamers nu een loonstijging van 2,2 procent. 'Dat lijkt me ook een mooie verhoging voor de rest van de werknemers', zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. 'Bij de cao-onderhandelingen gaan we die eis op tafel leggen.' ING beloofde de werknemers eerder een loonsverhoging van 1,7 procent.

'Communicatie rondom salarisverhoging was "niet handig"'

Communicatie- en merkexperts noemen de communicatie van ING rond de voorgenomen salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers 'dom' en 'niet handig'. Toch verwachten ze dat het geen langetermijneffecten zal hebben voor het merk ING.

Bron: ANP

Ook interessant