toggle menu

Privacy jeugdzorgkind in gevaar in Brabant

Privacy jeugdzorgkind in gevaar in Brabant

De privacy van kinderen in de jeugdzorg in het midden van Brabant is in gevaar. Gemeenten gaan slecht om met de privacy van kinderen, heeft een bestuurder van een Brabantse zorginstelling gezegd tegen Omroep Brabant.

De bestuurder wil anoniem blijven omdat hij als hulpverlener afhankelijk is van de gemeente waar hij kritiek op uit. Gemeenten moeten declaraties van kosten voor jeugdhulp namelijk goedkeuren.

Uit een rondgang van de regionale omroep en BN DeStem zou blijken dat sommige gemeenten hulpverleners vragen om privacygevoelige gegevens als verwijsbrieven van huisartsen en behandelplannen. Betrokkenen kunnen op die manier zien voor welke problemen een kind hulp nodig heeft. Dat staat echter haaks op een advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat door het ministerie is overgenomen. Waalwijk en Heusden zouden aangeven dat de privacy is gewaarborgd, aangezien de leden van de teams die de declaraties behandelen een beroepsgeheim hebben. Een beroepsgeheim rechtvaardigt op zichzelf echter niet dat iemand toegang heeft tot medische gegevens.

Bron: ANP MediaWatch / Opsterlands Belang

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant