Privégegevens CBR-klanten in dossiers van anderen

Privégegevens CBR-klanten in dossiers van anderen

Opnieuw moet het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een probleem de wereld uit helpen. Het inscannen en digitaliseren van medische formulieren gaat soms fout waardoor privégegevens van klanten in dossiers van anderen zijn beland. In zeker 71 gevallen konden klanten daardoor burgerservicenummers, adresgegevens en patiëntinformatie van huisartsen en specialisten bekijken van andere mensen.

Het CBR kampt al jaren met problemen, niet alleen van technische aard maar vooral door capaciteitsproblemen. Er zijn lange wachttijden en het CBR is vaak slecht bereikbaar. De kosten van de ontwikkeling van een rijgeschiktheidsprogramma vielen bovendien flink hoger uit. In juli 2014 schatte het CBR die op 7 miljoen euro, naar verwachting wordt dat uiteindelijk 34 miljoen.

De Nationale ombudsman ontving in 2018 ruim duizend klachten over het CBR, een ruime verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. De klachten komen vooral van ouderen en mensen die, bijvoorbeeld voor hun werk, een gezondheidsverklaring moeten overleggen om hun rijbewijs te krijgen of te verlengen.

Rijbewijs 75-plussers een jaar verlengen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft eerder al het toezicht op het CBR aangescherpt. Ze laat nu ook onderzoeken of het rijbewijs van 75-plussers die door lange wachttijden zonder rijbewijs zitten, met maximaal een jaar kan worden verlengd. Dan krijgt het CBR volgens de minister meer ruimte om achterstanden weg te werken.

Het CBR nam zelf ook maatregelen. Zo trok het eerder dit jaar nieuwe examinatoren aan en werft het medisch adviseurs die kunnen beslissen of mensen medisch gezien nog in staat zijn om te rijden.

CBR: dit mag niet gebeuren

Wat betreft het lekken van medische privégegevens steekt het CBR de hand in eigen boezem. 'Jaarlijks ontvangen we 600.000 gezondheidsverklaringen', relativeert een woordvoerster. 'Maar vooropstaat natuurlijk dat dit niet mag gebeuren, het spijt ons. Iedere situatie waarbij een onbevoegde in MijnCBR de gegevens van een andere klant kan aantreffen is er een te veel.'

Campagne om digitaal communiceren te stimuleren

Klanten kunnen kiezen voor het insturen van een papieren verklaring of deze digitaal invullen en versturen. 'De nieuwe digitale verwerking gaat wel veilig, snel en foutloos. We stimuleren klanten om digitaal met het CBR te communiceren.' Het bureau begon de campagne Maximaal Digitaal om dat doel te bereiken.

Update 16:20 - Coalitie wil betere controle

De vier coalitiepartijen willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de Tweede Kamer maandelijks informeert over de stand van zaken bij het CBR. Dat blijkt uit Kamervragen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar aanleiding van de nieuwe problemen bij het CBR.

'De druppel'

Sinds februari dit jaar staat het CBR onder verscherpt toezicht. Het geblunder met persoonlijke gegevens is voor de partijen de druppel.

Maandelijkse voortgangrapportage

Ze vragen om een maandelijkse voortgangsreportage over het CBR 'met de kerncijfers, zoals alle termijnoverschrijdingen bij verleningen en keuringen'. Daarnaast eist de Kamer inzicht in de omvang van het probleem en wil het weten of het is aangekaart bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update 16 augustus - Minister: Kamer blijven informeren over CBR

Minister Cora van Nieuwenhuizen is bereid de Tweede Kamer maandelijks op de hoogte te brengen van de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

'Het is geen enkel probleem om de rapportage die het CBR toch al aan mij doet, ook met de Kamer te delen,' zegt Van Nieuwenhuizen. 

'Dit leeft ook enorm in de maatschappij. Veel mensen hebben last van de problemen bij het CBR, dus ik begrijp dat de Kamer dat ook goed wil volgen,' aldus de minister.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant