Problemen met zorgbeoordelingen door CIZ zijn gegroeid

Problemen met zorgbeoordelingen door CIZ zijn gegroeid

Het is de afgelopen maanden niet gelukt om de achterstanden bij het CIZ weg te werken. De organisatie moet normaal gesproken binnen zes weken beoordelen of mensen op basis van de Wet langdurige zorg recht hebben op geld, maar slaagt daar in bijna een kwart van de gevallen niet in. Ondanks pogingen om de aanvragen die te lang blijven liggen weg te werken, neemt het aantal dossiers op de plank juist toe.

Het was al bekend dat de mensen die een aanvraag deden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te lang moeten wachten, maar inmiddels zijn ook de problemen op andere dossiers groter geworden. Het CIZ heeft nu zo'n 14.000 aanvragen liggen. Om de zaken snel genoeg te kunnen beoordelen, zouden dat er hooguit 8000 moeten zijn. 3000 van de onbehandelde aanvragen zijn GGZ-dossiers. Dat zijn er drie keer meer dan het CIZ aankan.

Toename in aanvragen

Zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Kamer dat het mis ging doordat er ineens veel meer mensen dan voorzien een aanvraag deden voor de GGZ. Om die achterstand weg te werken, zijn daarop extra medewerkers ingezet. Dat ging ten koste van andere aanvragen. Het bleek 'in de huidige arbeidsmarkt' niet mogelijk om snel genoeg nieuw personeel aan te nemen. Het gevolg is dat mensen tien weken of zelfs langer op een beoordeling wachten.

Achterstand inhalen

De problemen bij het CIZ zullen nog maanden aanhouden, verwacht De Jonge. De organisatie heeft een project opgezet om efficiënter te werken, sneller nieuw personeel op te leiden en nauwer samen te werken met gemeenten en zorgaanbieders. Een mogelijkheid om binnen zeven dagen een besluit te ontvangen is gestaakt, en een groep aanvragen die doorgaans toch wordt toegekend wordt versneld behandeld. De hoop is dat tegen het eind van het jaar weer ten minste 95 procent van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van zes weken wordt beoordeeld.

Bron: ANP

Ook interessant