toggle menu

Q-koortspatiënten ontvangen toch tegemoetkoming

Q-koortspatiënten ontvangen toch tegemoetkoming

Er komt toch 'een vorm van tegemoetkoming' voor Q-koortspatiënten. Het demissionaire kabinet reserveert daar 10 miljoen euro voor en kondigde vrijdag aan ook een begin te maken met het uitwerken van een regeling.

Besluiten over 'precieze vorm en invulling' zijn aan het nog te vormen nieuwe kabinet.

'Gebaar ter erkenning'

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam informeerden vrijdag de Tweede Kamer. 'Het kabinet is zich er zeer van bewust dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden.'

Zeker 74 sterfgevallen

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die van dier op mens wordt overgedragen. In 2007 brak op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen Q-koorts uit. De ziekte verspreidde zich snel over het land en kostte volgens officiële cijfers 74 mensen het leven. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger.

'Overheid aansprakelijk'

Honderden mensen die ziek zijn geworden, vinden dat de overheid aansprakelijk is omdat zowel voorlichting als de maatregelen om de verspreiding van Q-koorts tegen te gaan volgens hen tekortschoten. Maar de rechtbank in Den Haag was dat begin dit jaar niet met hen eens. De circa driehonderd gedupeerden hopen in hoger beroep alsnog de rechter aan hun kant te vinden.

Bert Brunnikhuis, voorzitter van belangenvereniging Q-uestion, vindt het gebaar van het kabinet 'te klein en te laat'. Bovendien is er nog steeds veel onduidelijkheid. 'Voor wie is deze regeling? Wat zijn de criteria? En het is rijkelijk laat om pas na tien jaar met zo'n regeling te komen.'

Advocaat Luc Rohof die de slachtoffers bijstaat, is positief verrast door de regeling, maar hij zet dezelfde vraagtekens. 'Voor wie is deze regeling bedoeld?'

'Erkenning is geen aansprakelijkheid'

De Tweede Kamer sprak zich in maart al uit voor een schadevergoeding voor patiënten. Ook Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen stelde dat patiënten zich niet erkend voelen en dat dit hun verwerking en herstel in de weg staat. Hij wees erop dat erkenning losstaat van aansprakelijkheid.

Instandhouding databases

Los van de compensatie maakt het kabinet geld vrij om de ondersteuning voor patiënten en speciale databases over Q-koorts in stand te houden. Ook dat was een wens van de Kamer. Eerder deze maand maakte de Tweede Kamer nog geld vrij om het voortbestaan van een stichting voor Q-koortspatiënten te garanderen.

Bron: ANP

Ook interessant