toggle menu

'Rabobank financiert megastallen en bio-industrie'

'Rabobank financiert megastallen en bio-industrie'

De Rabobank is ondanks zijn groene pr een grote financier van de megastallen en andere projecten in de bio-industrie. Dat meldt Greenpeace na onderzoek naar de investeringen van de bank in de vee-industrie. De bank zou daardoor bijdragen aan klimaatverandering, schade aan de natuur, stank en dierenleed. Volgens Rabobank is het beleid 'een stuk genuanceerder' dan hoe Greenpeace het doet voorkomen.

Greenpeace achterhaalde met gegevens van het Kadaster dat de Rabobank in veertien bedrijven 100 miljoen euro of meer heeft gestoken. Het gaat onder meer over een megastal voor 21.000 dieren, een bouwplan voor een stal voor 16.000 varkens pal naast een natuurgebied, een slachthuis dat regelmatig de regels overtreedt en een plan voor een enorme mestfabriek in Oss.

Rabobank negeert ecologische landbouw

Volgens Greenpeace passen mestfabrieken en megastallen helemaal in de visie van Rabobank: intensivering en schaalvergroting terwijl de werkelijke oplossing, minder vlees en meer ecologische landbouw, wordt genegeerd. De negatieve gevolgen voor klimaat en natuur worden getracht tegen te gaan met dure technische maatregelen zoals mestverwerking en -vergisting.

'Deze foute investeringen zijn een pijnlijke illustratie dat de Rabobank op een doodlopende weg zit', zegt Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace. Volgens hem willen veel boeren best duurzamer gaan werken maar zitten ze klem tussen kleine winstmarges en torenhoge leningen.

Lees ook: Miljoenen varkens meer gefokt in ons land dan bekend

Rabobank wijst erop dat de bank met Greenpeace overlegt aan de Klimaattafel Landbouw. 'Het heeft onze voorkeur om samen te werken aan het klimaat, in plaats van elkaar daarop te bevechten.' De bank laat verder weten al te zien dat de veestapel afneemt door verduurzaming en innovatie.

Bron: ANP

Ook interessant