Rabobank moet 21.650 euro terugbetalen aan misleide consument

Rabobank moet 21.650 euro terugbetalen aan misleide consument

De Rabobank moet een klant 21.650 euro terugbetalen vanwege onterechte betalingen. De schoonzoon van het 87-jarige slachtoffer heeft stiekem via de betaalapp van de Rabobank onterecht geld overgemaakt naar zijn eigen rekening. Het Klachteninstituut Kifid publiceert vandaag deze opmerkelijke uitspraak.
 

Een 87-jarige consument bankiert al 50 jaar bij de Rabobank. Hij heeft geen smartphone en is niet handig met computers. De senior op leeftijd vraagt in december 2014 hulp van zijn schoonzoon om te helpen met telebankieren. Als de man niet oplet, zet zijn schoonzoon er stiekem betalingen tussen naar zijn eigen betaalrekening. De 87-jarige bevestigt vervolgens alle betaaltransacties met zijn bankpas, pincode en de Rabo-scanner. De schoonvader weet niet dat zijn schoonzoon stiekem geld van zijn rekening overmaakt naar zichzelf. 

76.000 euro verduisterd

De schoonzoon zorgt ervoor dat zijn schoonvader de bankafschriften niet meer per post, maar alleen nog digitaal ontvangt. Eind december 2015 installeert de schoonzoon zonder medeweten van zijn schoonvader de app Rabo Online Bankieren op zijn eigen mobiele telefoon. De schoonzoon kan nu moeiteloos met zijn mobieltje geld afschrijven van zijn schoonvaders bankrekening. De senior hoeft deze betalingen voortaan niet meer goed te keuren via zijn bankpas, pincode en Rabo-scanner. In twee jaar tijd verduistert de schoonzoon 76.584 euro van de rekening van zijn schoonvader. 

Rabobank aansprakelijk gesteld

Pas op 23 december 2016 ontdekt de schoonvader de fraude en meldt dit meteen bij de bank en de politie. Hij doet aangifte. De senior stelt de bank aansprakelijk dat zijn schoonzoon zo makkelijk tienduizenden euro's van zijn rekening kon schrijven. De consument is al 50 jaar klant bij de Rabobank en had altijd tussen 100.000 en 200.000 euro op zijn rekening staan. Volgens hem had de bank moeten signaleren dat dit bedrag in anderhalf jaar tijd is verdampt en dat zijn betaalgedrag niet strookte met zijn verleden.

Zo werd er in één transactie 25.000 euro overgemaakt naar zijn schoonzoon. Dit had de bank toch moeten opvallen? Het slachtoffer verwijt de Rabobank dat ze dit niet hebben gesignaleerd en hem niet gealarmeerd hebben. 'Rabobank heeft een zorgplicht, zeker voor ouderen en is hierin tekortgeschoten. Wij stellen dat Rabobank heeft zitten slapen.'

Niet verzuimd aan zorgplicht

Volgens de bankadministratie van de Rabobank blijkt dat de Rabo-scanner en de Rabo Online Bankieren app zijn gebruikt. Volgens de bank heeft de eigenaar van de bankrekening de betalingen goedgekeurd. Maar de Rabobank-klant ontkent dat hij hiervan op de hoogte was. De Rabobank is volgens het Kifid niet tekortgeschoten in hun zorgplicht en hoeft daarom niet alle onterechte transacties te vergoeden. 

Is de consument wel of niet nalatig?

Volgens het Kifid draait het in deze zaak om de betaaldienstverlening. Is er wel of niet sprake van niet-toegestane betalingen volgens de wet over betalingstransacties en is de consument nalatig geweest? In eerste instantie vond de Geschillencommissie dat de consument nalatigheid verweten kon worden. Maar de Commissie van Beroep van het Kifid komt tot een heel ander oordeel. De Commissie vindt dat de Rabobank-klant geen grove nalatigheid verweten kan worden. Lees de volledige uitspraak.

Nooit bankpas en pincode afgegeven

De consument ontkent dat hij de betalingen heeft toegestaan. Hij heeft nooit zijn bankpas en pincode afgegeven en zijn schoonzoon was niet gemachtigd om voor hem betalingen uit te voeren. Ook heeft de senior geen toestemming gegeven aan zijn schoonzoon om via de Rabo Bankieren app toegang te krijgen tot zijn bankrekening. Dat er toch betalingen zijn uitgevoerd, is geen afdoende bewijs dat de consument de betalingen heeft toegestaan. De betalingen op rekening van de schoonzoon zijn dus niet-toegestane transacties. 

150 euro eigen risico

De Rabobank moet volgens de wet alle niet-toegestane betalingen tot dertien maanden voorafgaand aan de ontdekking en melding van fraude terugbetalen. Het gaat om een totaalbedrag van 21.800 euro. De consument betaalt 150 euro eigen risico, omdat hij enigszins nalatig is geweest. De klant krijgt 21.650 euro teruggestort van de bank. De Kifid-uitspraak is bindend en beide partijen kunnen niet meer in beroep tegen deze uitspraak.

Geen grove nalatigheid

Volgens de Commissie van Beroep is het van belang dat de consument vertrouwde op de hulpvaardigheid van een familielid. Hij kon helaas niet weten dat zijn schoonzoon hier misbruik van maakte. De senior kan volgens het Kifid geen opzettelijke of grove nalatigheid verweten worden. Ook heeft het slachtoffer geen fraude gepleegd. Er is pas sprake van grove nalatigheid als de schoonvader zijn pincode en/of bankpas bewust had afgegeven. Maar daar is in dit geval geen sprake van. De schoonvader had zijn schoonzoon ook niet gemachtigd om namens hem betalingen te verrichten. En het slachtoffer wist niet dat zijn schoonzoon achter zijn rug om de bankieren app op zijn eigen smartphone had geïnstalleerd en daarmee betalingen kon doen naar zijn eigen rekening. 
 

Ook interessant