Radar

toggle menu

Reactie Zilveren Kruis Achmea (Achtergrond)

V: Voor veel ouderen zijn fysiotherapie, reumakuurbehandelingen,

herstellingsoorden en vergoeding voor hulpmiddelen belangrijk, dat weet

u als zorgverzekeraar toch ook?

A: Wat voor welke groep verzekerden belangrijk is, is vooral individueel

bepaald. Het is inderdaad zo dat reumakuurbehandelingen en hulpmiddelen

(evenals bijvoorbeeld vergoeding bij ziekenvervoer) vooral door ouderen worden

afgenomen. Dit betekent echter niet dat alle ouderen hier behoefte aan

hebben.

V: Waarom heeft u de aanvullende polisvoorwaarden aangepast en

vergoedingen voor deze zaken versoberd of geheel verwijderd?

A: Achmea Zorg bekijkt ieder jaar hoe groot de groep gebruikers is die van

bepaalde vormen van zorg gebruik maakt, wat die kosten en wat het oplevert.

Daarbij kijken we ook naar de vraag van verzekerden aan bepaalde nieuwe

vormen van zorg, wat die kosten en wat de verwachte effecten daarvan zijn.

Wij willen de kosten van de zorg betaalbaar houden en zoveel mogelijk

mensen verzekeren van goede zorg. Daarom hebben wij voor 2008 bijvoorbeeld

besloten het onbeperkte aantal fysiotherapiebehandelingen in onze

aanvullende verzekering met vier sterren voor mensen zonder medische

indicatie in te perken tot 27. Dit met name omdat wij zagen dat er een

wildgroei aan fysiotherapiebehandelingen aan het ontstaan was, sinds er voor

fysiotherapie geen verwijzing meer nodig is van de huisarts.

Verantwoordelijkheid

Zoals u weet betalen we allemaal aan de zorgkosten mee in de vorm van premies, dus wij hebben als zorgverzekeraar de verantwoordelijkheid om die kosten zoveel mogelijk in de hand te houden. Mensen die op basis van een medische indicatie onbeperkte fysiotherapie nodig hebben, krijgen die ook. Mensen zonder chronische klachten moeten voldoende hebben aan 27 behandelingen per jaar (dit betekent om de week naar de fysiotherapeut, of een half jaar iedere week).

V: Waarom vergoedt u nu wel besnijdenis op religieuze gronden,

lactatiekundige zorg en geboorteTENS?

A: Besnijdenis op religieuze gronden werd al vergoed als dit in een

gecertificeerde kliniek gebeurt, dat is niets nieuws. Verder vergoeden wij

lactatiekundige zorg en de geboortetens omdat hier vraag naar is vanuit

onze verzekerden en dit op termijn bovendien kostenbesparend werkt, voor

ons en voor de maatschappij.

V: Beschouwt u ouderen als een risicogroep en is er daarom nu sprake van een medische selectie voor het 4 sterren pakket?

A: De medische selectie in het vier sterren pakket geldt voor iedereen; niet

specifiek voor ouderen. Je kunt dan ook niet stellen dat wij ouderen als

risicocategorie zien.

V: Is het niet logischer om alle zaken waar ouderen niets aan hebben uit

de aanvullende verzekering te halen en deze mensen juist die zorg te

bieden die ze wel nodig hebben?

A: Voor ons niet; ons systeem gaat uit van solidariteit en er zijn genoeg

50-plussers die nog in een gezinssituatie zitten met kinderen. Zorgbehoefte

is toch veelal individueel bepaald, je kunt niet zeggen dat alle ouderen

behoefte hebben aan reumakuren.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant