Rechter: poliswijziging Yarden moet worden teruggedraaid

Rechter: poliswijziging Yarden moet worden teruggedraaid

Uitvaartverzekeraar Yarden zat fout met het plotseling afwaarderen van de rechten van zijn pakketpolishouders. Die wijzigingen moeten in negentien gevallen voorlopig worden teruggedraaid. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding, dat negentien verzekerden hadden aangespannen. Zij wilden die voor hen nadelige poliswijziging van tafel hebben.

De oude pakketpolissen boden dekking voor een complete begrafenis of crematie. Halverwege vorig jaar liet Yarden 390.000 polishouders weten dat het zijn verplichtingen niet langer kan nakomen, onder meer wegens de alsmaar toenemende kosten van uitvaarten. Nabestaanden mogen voortaan een pakket van een paar duizend euro samenstellen en moeten de rest van de kosten aan Yarden bijbetalen.

De verzekeraar had aangegeven dat hij de polissen mag aanpassen op grond van een zogenoemde en-blocclausule, die de verzekeraar het recht geeft om in één keer een hele groep polissen aan te passen. Het Kifid gaf Yarden gelijk en stelde dat de eenzijdige poliswijziging was toegestaan. De Vereniging Sociaal Verhaal vond dat uitvaartverzekeraar Yarden het Kifid 'op slinkse wijze om de tuin had geleid'.

Rechter: clausale onverenigbaar met naturapakketpolis

De rechter nu noemt zo'n clausule onverenigbaar met het karakter van de naturapakketpolis. Een en-blocclausule hoort niet thuis in een naturapolis die verzekerden beoogt te beschermen tegen bijbetalingen. Verder vindt de rechter dat de financiële problemen waar Yarden mee schermt, zijn ontstaan door de eigen bedrijfsvoering en keuzes uit het verleden. 'Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen.'

Polishouders opgeroepen om zich te melden

Vereniging Sociaal Verhaal is blij dat de wijzigingen voor de negentien polishouders voorlopig worden teruggedraaid en roept de 390.000 polishouders met dezelfde polis op zich alsnog bij de vereniging aan te melden om ook voor hen een procedure tegen Yarden op te starten.

De Consumentenbond Claimservice reageert ook verheugd en noemt het vonnis niet alleen van belang voor de negentien verzekerden, maar voor alle 390.000 polishouders.

Op de eigen site stelt Yarden: 'Yarden betreurt de uitspraak en is het vonnis nader aan het bestuderen.'

Radar over Yarden

Radar heeft meerdere malen aandacht besteed aan de situatie bij Yarden. Hoe zat het ook alweer? Hier vind je een overzicht

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant