toggle menu

Rechtspraak gaat wederom poging doen tot digitalisering

Rechtspraak gaat wederom poging doen tot digitalisering

De Raad voor de Rechtspraak kan door de 95 miljoen euro extra per jaar onder meer een nieuwe poging doen een deel van het werk te digitaliseren, wat eerder op een mislukking uitliep. 'Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om te moderniseren. Dat is nodig om in de toekomst gezaghebbende rechtspraak te kunnen blijven bieden', zegt voorzitter Henk Naves in een reactie op de Miljoenennota.

De raad is verheugd dat het kabinet extra geld uittrekt om te voorkomen dat rechtbanken bezwijken onder het aantal zaken. 'We gaan energie steken in meer toegankelijke rechtspraak, digitalisering en laagdrempelige voorzieningen voor conflictoplossing, zoals de buurtrechter en de wijkrechtbank', zegt Naves.

Achterstanden wegwerken

Met het extra geld kunnen ook de achterstanden in de rechtspraak worden ingelopen, waardoor mensen minder lang hoeven te wachten tot hun zaak op zitting komt.

Meer over Prinsjesdag:

Bron: ANP

Ook interessant