toggle menu

Regeling moeilijk te slijten huizen Groningen

Regeling moeilijk te slijten huizen Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen huizen opkopen die langdurig te koop staan.

Bij de regeling gaat het in eerste instantie om een proef met ongeveer vijftig woningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een huis minimaal een jaar te koop staan en daarbij wordt gekeken naar maatschappelijke factoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om eigenaren die een indicatie hebben voor het verpleeghuis of iemand die een baan in Zeeland heeft gekregen en de woning niet kwijtraakt.

De NAM heeft voor de regeling, die 2 mei ingaat, 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Nationaal Coördinator Groningen. Incidenteel kocht de NAM al woningen op in schrijnende situaties na advies van de Commissie Bijzondere Situaties.

De aankoop zal zijn tegen 95 procent van de taxatieprijs. Is een bewoner het niet eens met de taxatie, dan volgt een tweede taxatie en eventueel een derde. Twee derde van het beschikbare budget is voor woningen tot twee ton en de rest voor boven die prijs.

Woningmarkt

Na aankoop verkoopt de NAM de woningen weer door. De opbrengsten kunnen dan opnieuw worden gebruikt voor de regeling. De NAM hoopt dat er een prikkel vanuit gaat voor de woningmarkt in Groningen, iets wat statistiekbureau CBS in de gaten gaat houden.

Bron: ANP

Ook interessant

Ga nu naar Lees meer over de onderwerpen in deze uitzending