Rekentoets in mbo enkele jaren uitgesteld

Rekentoets in mbo enkele jaren uitgesteld

De omstreden rekentoets gaat pas in het schooljaar 2020-2021 meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Volgens een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer dinsdag is er in het mbo nog een 'forse verbetering van het rekenonderwijs nodig'.

Resultaten zijn zorgwekkend

Leerlingen mogen niet de dupe worden van rekenonderwijs dat niet op orde is, aldus de bewindslieden. De resultaten van het afgelopen schooljaar in het mbo zijn 'zorgwekkend'. Alleen in het mbo-3 bleek meer dan de helft van de leerlingen in staat een voldoende te halen voor de rekentoets. In mbo-2 haalde bijna een derde van de leerlingen niet meer dan een 3 of nog lager.

Oorzaken falen zijn divers

De oorzaken van het falen zijn divers, aldus het ministerie. Zo blijken te veel leerlingen naar het mbo te zijn doorgestroomd met een rekenachterstand. Ook vinden scholen moeilijk goede rekendocenten. Tenslotte blijkt een derde van de mbo-leerlingen geen rekenonderwijs te hebben gehad ter voorbereiding van het rekenexamen.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs gaat het resultaat van de rekentoets vanaf dit jaar wel meetellen. Hier laten de resultaten een stijgende lijn zien en is de invoering van de toets verantwoord, aldus Bussemaker en Dekker. Hier zou vorig jaar in totaal 1,9 procent van de leerlingen zijn gezakt door de rekentoets als die had meegeteld. De vangnetregeling voorkomt volgens hen dat de toets tot 'grote aantallen extra gezakten leidt'.

Verzet

Tegen de rekentoets was veel verzet vanuit het onderwijs en de oppositie in de Tweede Kamer. Regeringspartij PvdA ging na lang twijfelen akkoord.

Update 6 oktober, 12:11 uur: Kamermeerderheid tegen meetellen rekentoets

Een Kamermeerderheid is tegen het kabinetsplan om de rekentoets dit jaar verplicht mee te laten tellen bij het eindexamen havo en vmbo. Behalve de oppositiepartijen SP, D66, CDA, GroenLinks en SGP is ook regeringspartij de PvdA tegen.

Partijen zijn ook tegen de toets op het vwo, maar daar ligt minder een acuut probleem omdat vrijwel alle vwo-leerlingen de toets halen.

De PvdA vreest dat jongeren geen diploma's meer kunnen halen als de toets daar gaat meetellen. 'Zolang het rekenonderwijs nog niet op orde is, zeggen wij daarom, samen met veel jongeren en leraren, nee tegen het meetellen van de rekentoets op mbo, havo en vmbo', zegt PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing.

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt invoering van de toets 'onaanvaardbaar'. Hij wil snel een debat met Dekker om 'heel Holland zakt' te voorkomen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk voorspelt chaos. 'Er wordt een bloedbad aangericht, duizenden leerlingen zullen zakken voor hun examen. Leerlingen worden het slachtoffer van een prestigekwestie.'

Ook CDA-Kamerlid Michel Rog spreekt van een prestigeobject. 'Duizenden leerlingen in voortgezet onderwijs, vooral binnen het vmbo en de havo, zullen zakken voor hun eindexamen door een ondeugdelijke toets waar leerlingen onvoldoende op voorbereid zijn.'

De SGP wil ook afstel. 'We moeten niet investeren in de rekentoets, maar in rekenonderwijs.' Ook GroenLinks wil leerlingen niet 'straffen' met een rekentoets, maar juist meer investeren in rekenonderwijs.

Update 6 oktober, 12:14 uur: Actieplan

Het ministerie begint een Actieplan rekenonderwijs mbo. Dat moet ertoe leiden dat in 2020-2021 minstens 95 procent van de mbo-leerlingen een 5 haalt. Er komt onder meer extra ondersteuning door het Steunpunt taal en rekenen mbo. Ook kunnen mensen met een pabo-diploma binnenkort sneller en eenvoudiger rekendocent worden op het mbo.

Voor studenten van het mbo-4 blijft de rekentoets tot 2020-2021 trouwens niet helemaal zonder gevolgen. Het resultaat telt de komende jaren dan wel niet mee voor het behalen van het diploma, maar als ze geen 5 voor de toets halen kunnen ze niet meer automatisch doorstromen naar het hbo.

Tegen de rekentoets was veel verzet vanuit het onderwijs en de oppositie. Regeringspartij PvdA ging na lang twijfelen akkoord.

Update 6 oktober, 12:41 uur: PVV: 'juist mbo heeft rekentoets nodig'

Het mbo is juist erg gebaat bij een rekentoets. De kwaliteit van dit onderwijs moet omhoog en een toets hoort daarbij, zegt Harm Beertema van de PVV. Hij vindt het dan ook erg jammer dat de toets uitgerekend bij het mbo in de ijskast wordt gezet.

'Al die bezwaren ertegen die worden opgetrommeld, snijden geen hout. Ze moeten een voorbeeld nemen aan de vwo's, waar het wel kan, daar wordt er gewoon werk van gemaakt. Maar bij het mbo is het een bestuurlijke chaos, zonder bevoegde mensen om de lessen te geven. Het gaat die managers daar erom dat het bedrijf loopt, niet om het onderwijs zelf.'

We moeten niet meer naar een situatie waarin iedereen zomaar een diploma kan halen, vindt Beertema. Iedereen moet een kans krijgen, maar 'in het onderwijs moet je presteren. Als we de eisen almaar verlagen, gaan we de verkeerde weg op.'

Update 6 oktober, 12:53 uur: Reactie CNV Onderwijs

De rekentoets zou in heel het onderwijs afgeschaft moeten worden. Uitstel alleen is onvoldoende, zegt Joany Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs, in een reactie op plannen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.

'Een rekentoets vergroot de rekenvaardigheid niet. Wij zijn altijd al tegen de rekentoets geweest als voorwaarde voor het eindexamen', aldus Krijt. Met zo'n toets zou rekenen volgens haar onevenredig zwaar meetellen bij het eindexamen.

Update 6 oktober, 13:20 uur: Reactie van De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij met het uitstel van de invoering van de rekentoets in het mbo tot 2020. 'We zijn opgelucht over dit uitstel, maar maken ons nog steeds zorgen. Er is nog een lange weg te gaan om het vereiste rekenniveau overal te bereiken', stelt de belangenbehartiger.

JOB constateerde vorig jaar al dat er 'enorme verschillen' waren tussen scholen op het gebied van rekenonderwijs. 'Waar de ene school flink had geïnvesteerd in gekwalificeerde docenten en bijlesmogelijkheden, was op de andere school niks van dat alles aanwezig', aldus de jongerenorganisatie.

Met het uitstellen van het rekenexamen wordt volgens JOB voorkomen dat duizenden studenten de komende jaren hun diploma niet halen. Concreet betekent de maatregel dat mbo'ers tot 2020 wel een rekenexamen moeten maken, maar dat het resultaat ervan niet meetelt voor de diploma.

Bron: ANP

Ook interessant