toggle menu

Rijbewijskeuringen: grote verschillen in prijs (achtergrond)

Iedereen die ouder is dan zeventig moet om de vijf jaar zijn rijbewijs verlengen en is verplicht om daarbij een medische keuring te ondergaan. In eerste instantie is dit een heel simpele keuring, maar de prijzen van dergelijke keuringen lopen nogal uiteen. Er kan wel meer dan zestig euro verschil zitten tussen de keuring bij de ene arts en precies dezelfde keuring bij een andere arts.

Om te beoordelen of iemand nog rijgeschikt is, moet vanaf het zeventigste levensjaar elke vijf jaar bij het verlengen van het rijbewijs een medische keuring verricht worden. Iedereen onder de zeventig mag zonder een keuring en om de tien jaar het rijbewijs verlengen.

Voordat de medische keuring plaatsvindt, gaat de oudere naar het gemeentehuis om daar een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag te kopen. Dit formulier kost €19,75. Een deel van het formulier vult de aanvrager zelf in. Het gaat hier om vragen over de medische situatie, het medische verleden et cetera. Deze vragen moeten naar waarheid worden ingevuld. Doet de aanvrager dat niet, dan is sorake van een strafbaar feit.

Arts

Nadat de eigen verklaring is ingevuld, moet er een keuring plaatsvinden. De keuring mag niet door de eigen huisarts worden gedaan. De vertrouwensband die u met uw eigen huisarts heeft, kan worden geschaad als deze bijvoorbeeld aangeeft twijfels te hebben bij uw rijvaardigheid. Daarom moet een oudere voor de keuring altijd naar een andere arts.

Het gaat hier om een simpele keuring waarbij de keuringsarts een aantal standaard testjes en onderzoeken moet doen. Het is dus niet zo dat de ene arts veel uitvoeriger keurt dan de andere. Alle artsen vullen dezelfde vragen in en doen dus in principe dezelfde keuring.

Toch zitten er grote verschillen in de prijs van deze keuringen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een maximumtarief bepaald van deze keuringen. Dat maximum is € 76,60 exclusief BTW. Niet alle artsen vragen dit maximum. Er zijn ook artsen die het voor veel minder doen. Zo kwam TROS Radar ook de volgende bedragen tegen: € 25,-, € 32,50, € 37,50, € 50,- en € 60,-. Deze bedragen zijn allemaal exclusief BTW.

De arts in onze reportage, dokter Hartstra, vindt het maximumbedrag veel te hoog. Hij zegt dat het niet ethisch is om zoveel geld te vragen voor zo'n simpele keuring, waar de arts niet meer dan een kwartier mee bezig is.

Korting

Er zijn ook instanties die korting regelen voor ouderen. Dat kunnen ouderenbonden zijn, zoals de ANBO en UNIE KBO. Om daarvan te profiteren moet u wel lid zijn van de desbetreffende organisatie.

Ook veel andere bedrijven en organisaties regelen goedkope keuringen, bijvoorbeeld individuele artsen, Regelzorg of verschillende thuiszorgorganisaties. Deze keuringen worden dan vaak op een vaste dag georganiseerd en vinden plaats in een wijkcentrum.

CBR

Nadat de arts het formulier ook heeft ingevuld, moet de oudere het opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR beoordeelt het formulier. Als het CBR vindt dat er op basis van de Eigen Verklaring geen reden is om te twijfelen aan de rijgeschiktheid van de oudere, dan wordt de oudere goedgekeurd en mag deze het rijbewijs verlengen.

Het kan ook zijn dat het CBR iemand goedkeurt met bepaalde beperkingen. Bijvoorbeeld dat iemand alleen mag rijden als hij een bril draagt of als er een aantal dingen worden aangepast aan de auto.

Het kan ook zijn dat het CBR twijfelt en aanvullend onderzoek wil. In dat geval verwijst het CBR de oudere naar de specialist. Dat kan een oogarts zijn of een neuroloog. Deze doet dan ook onderzoek en stuurt de resultaten vervolgens ook naar het CBR. Er volgt dan een nieuwe beoordeling. Het bezoekje aan de specialist kan behoorlijk duur zijn en de prijs van een nieuw rijbewijs behoorlijk opdrijven.

Omdat de procedure vrij bureaucratisch is, kan deze behoorlijk lang duren. Met name als er bijvoorbeeld na de eerste medische keuring nog een bezoek moet worden gebracht aan een specialist. Het is daarom raadzaam om minimaal drie maanden voor de zeventigste verjaardag te beginnen met het verlengen van het rijbewijs.

In ons stappenplan ziet u wat u moet doen om als oudere uw rijbewijs te verlengen.

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant