Rotterdammers spreken zich uit over woonbeleid

Rotterdammers spreken zich uit over woonbeleid

In een raadgevend stadsreferendum mogen bijna 500.000 stemgerechtigde Rotterdammers zich woensdag uitspreken over het woningbeleid in de Maasstad tot het jaar 2030. Vraag is enerzijds of er kwalitatief betere huurwoningen moeten komen en een deel (10.000) van de verpauperde, betaalbare woningvoorraad daarvoor moet worden gesloopt. Anderzijds voeren tegenstanders van die Woonvisie aan dat juist zo veel mogelijk sociale huurwoningen behouden moeten blijven en afbraak uit den boze is.

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) wil de uitstroom van de midden- en hogere inkomens uit de stad stoppen en voor hen meer aantrekkelijkere woningen bouwen. Zo blijft de stad leefbaar en veilig en kan de sociale armoede in de Maasstad worden teruggedrongen, stelt hij.

Geldige uitslag

Tegenstanders stellen dat ruim 20.000 betaalbare woningen van de markt verdwijnen en dat er nu al een tekort is aan woningen met een maximale huur van 629 euro. De uitslag van het Rotterdamse stadsreferendum is pas geldig wanneer 30 procent van de stemgerechtigde Rotterdammers stemt.

Update: Kiesdrempel niet gehaald

Gisteravond werd bekend dat bij het referendum over het voorgenomen woonbeleid de kiesdrempel van 30 niet gehaald is. Dat bleek om 21.00 uur toen de stembureaus werden gesloten. De volksraadpleging zou pas geldig zijn als de 30 procent zou worden gehaald.

De opkomst bleef steken op 16,9 procent van de 497.540 stemgerechtigde Rotterdammers.De Woonbond, die tegen zijn plannen is, vindt dat het stadsbestuur de uitslag niet kan negeren. 'Alle Rotterdammers hebben de kans gehad hun stem te laten horen en zo'n 85.000 hebben dat gedaan en daar is een duidelijk 'nee' tegen de sloopplannen uitgekomen', stelt directeur Ronald Paping.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant