RvS: megastal voor 10.000 varkens mag

RvS: megastal voor 10.000 varkens mag

In de Drentse gemeente Westerveld mag een grote varkenshouderij komen met bijna 10.000 dieren. De Raad van State wees woensdag de bezwaren van omwonenden en de Vereniging Milieudefensie af. De gemeente moet de vergunning voor de megastal wel op een aantal punten aanpassen.

Omwonenden en Milieudefensie vrezen geluids- en stankoverlast. Verder zou de varkenshouderij te veel stikstof uitstoten op nabijgelegen beschermde natuurgebieden.

Milieudefensie zegt dat het aantal megastallen in Nederland de afgelopen jaren is verdrievoudigd, tot bijna 575 in 2010. Volgens haar is zulke intensieve veehouderij slecht voor het milieu, dieren en mensen. Radar liet in 2010 al zien wat de gevolgen kunnen zijn van de intensieve veehouderij.

Bron: ANP / TROS Radar

Ook interessant